Kalender

DFØ arrangerer - Hvordan lykkes med ombruk av møbler?

Asker kommune har de siste årene gjennomført et omfattende ombruksprosjekt for møbler, i tilknytning kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum. Her har bærekraft og sirkulær økonomi vært hovedprioritet under flytteprosessen til 25 ulike lokasjoner. Målsettingen har vært å kjøpe minst mulig nye møbler og bruke mest mulig av eksisterende møbel masse – enten direkte, gjennom oppgraderinger, eller gjennom redesign. 

Deltakere vil få lære mer om hvordan Asker på denne måten har spart 16 millioner kroner, 90 tonn avfall, 234 tonn CO2ekv, bidratt til et inkluderende arbeidsliv, og samtidig fått flotte lokaler med et moderne uttrykk. 

Hvordan lykkes med ombruk av møbler? - DFØ 

Dato
6. mai 2021
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Digitalt

Arrangør

DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring