Styringsgruppe og programgruppe

Styringsgruppe og programgruppe

Aktører innen akademia, næringsliv, kommune og innbyggere er invitert til tett samarbeid, og er derfor representert i Smart Molde programmet på alle nivåer.

Styringsgruppen i Smart Molde består av:

 • Marianne Stokkereit Aasen, styringsgruppeleder, kommunedirektør, Molde kommune 
 • Kolbjørn Heggdal, styreleder, Molde Næringsforum 
 • Konrad Lillevevang, daglig leder, NCE iKuben 
 • Steinar Kristoffersen, rektor, Høgskolen i Molde 
 • Torgeir Dahl, ordfører, Molde kommune 
 • Hans Peter Møller, politisk representant 
 • Finn Amundsen, daglig leder, ProtoMore 
 • Ole Helge Haugen, bærekraftsjef, Møre og Romsdal fylkeskommune 
 • Erik Ingebrigtsen, leder for utvikling og digital innovasjon, Kristiansund kommune 
 • Helge Veum, stabssjef teknologi og innovasjon, Ålesund kommune 

Programgruppen i Smart Molde består av:

 • Cecilie Berggren-Clausen, programleder Smart Molde
 • Mette Jane Holand, Smart Molde-koordinator, Molde kommune
 • Eirik Heggemsnes, kommunalsjef teknisk, næring og miljø, Molde kommune
 • Hilde Johansen, kommunikasjonssjef, Molde kommune
 • Randi Myhre, analyse- og utviklingssjef, Molde kommune
 • Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef oppvekst og kultur, Molde kommune               
 • Øystein Moen Skotheim, innkjøpsrådgiver, ROR Innkjøp
 • Tanja Thalén, kommunalsjef helse og omsorg, Molde kommune             
 • Sindre Gundersen, næringslivsrepresentant Molde
 • Fred Gjørtz, daglig leder, ROR-IKT
 • Dag Myklebostad, næringslivsrepresentant Nesset, Nesset Vekst
 • Karstein Opstad, næringslivsrepresentant Midsund, Opstad Maskin                                                     
 • Liv Synnøve Hoel, representant for frivillige lag og organisasjoner, Friluftsrådet
 • Tobias Brudeseth, ungdomsrådsrepresentant Molde        
 • Lisa Hansson, associate Professor, HIM
 • Cecilie Sandvik, hovedtillitsvalgt Molde kommune 
 • Finn Amundsen, daglig leder, ProtoMore 
 • Bjarte Koppen, daglig leder, Molde Vann og Avløp KF
 • Markus Lilleheil, studentrepresentant, HIM             
 • Mona Sørensen, daglig leder, Molde Eiendom KF

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post