Digitalisering av eksisterende bygg

Digitalisering av eksisterende bygg

Hva gikk prosjektet ut på? 

Kort forklart 

 • Dagens situasjon er preget av at eksisterende bygg i liten grad utnytter relevant og tilgjengelig data i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). 
 • Disse byggene vil utgjøre 80-90 % av norsk bygningsmasse i 2050. 
 • Resultatet er dårligere, dyrere og mer klimafiendtlig FDVU enn nødvendig. Unntak finnes, men de er i stor grad avgrenset til de aller største eiendomsforvalterne. 
 • Idéen var et dashboard som visualiserer eksisterende data i FDVU i små og mellomstore bedrifter og kommuner. 
 • Denne visualiseringen skal presenteres med utgangspunkt i den enkelte brukers behov. For eksempel vil en vaktmester se informasjon om ventilasjonsanlegget, strømforbruk og andre teknisk data, mens renholdspersonell vil se om bevegelser i rommet gir behov for mer eller mindre renhold. 

 

 

Hvorfor satser vi på prosjektet? 

En stor del av forstudien ble gjort for å skape kunnskap om hvilke data brukere benytter til praktiske oppgaver i FDVU. Denne kunnskapen skulle utgjøre kjernen i dashboardet. Siden det er svært lite erfaring med praktisk bruk av slike data er det lite kunnskap og erfaringer å støtte seg på for å identifisere, prosessere og visualisere data for FDVU. Erfaring fra norske undersøkelser tyder på at a) brukerne vet ikke hva de trenger, b) brukerne vet ikke hva som er mulig og c) gevinster kommer ofte på områder de ikke forutså før de begynte å eksperimentere. Et eksempel er fra St. Olavs – i en av sine undersøkelser fant de ut at ved å kombinere måledata fra en posisjonssensor på en sparkesykkel med 3D-modeller av bygget kunne gi de viktig kunnskap om hvordan smitte sprer seg på sykehuset. 

Hvem var med i prosjektet? 

Prosjekteier er Angvik Utvikling ved Sindre Gundersen. Følgende bedrifter var deltakere i prosjektet: 

 • SINTEF v/ Tor Sporsem og Morten Hatling 
 • Nivero v/ Eirik Sandøy Aa og Vebjørn Heggdal 
 • Energy Control v/ Tommy Hagenes
 • Angvik Eiendom 
 • Molde Eiendom KF 
 • Møre og Romsdal fylkeskommune 

Gjennomførte aktiviteter 

Forprosjektet «Bærekraftig digitalisering av eksisterende bygg» ble gjennomført i perioden september - desember 2020. Forprosjektet hadde oppstartsmøte 19. august 2020. September ble brukt til å kartlegge dagens praksis og teknologi. I perioden fra uke 42 - 49 ble det gjennomført to workshops, jobbet med skisser og testing, og i uke 49 ble det laget en digital prototype. I uke 51 var det klart for evaluering og sluttrapport til Innovasjon Norge. 

Her kan du lese sluttrapporten (PDF, 2 MB) 

Veien fra gule tegninger til integrert FDVU plattform 

Video som viser hvor enkelt og kjapt det er fra å finne gamle tegninger i skapet til at du har en digital modell som kan utnyttes i drifta av bygget. 

Planen fremover 

Forprosjektet og finansiering fra Innovasjon Norge er avsluttet. Forprosjektet gav en økt forståelse i organisasjonene for hvor skoen trykker med tanke på digitalisering. Det er ikke mulig å skape gode løsninger såfremt det ikke gjøres en betydelig jobb med å åpne opp eksisterende dataplattformer. Denne jobben har aktørene blitt veldig bevisst på, og de fleste har allerede begynt å utfordre egne leverandørledd om å åpne opp. 

Relevante nettsider, artikler og dokumenter 

Vaktmesteren sitter på en gullgruve - Gemini.no 

Podcast PropTech - 3D Skanning med Sindre Gundersen 

Contech Norway på YouTube 

Kontakt

Sindre Gundersen
E-post
Mobil 40 55 01 41

XPRO