Elektrifisering av båttrafikk og utfartssted på Hjertøya

Elektrifisering av båttrafikk og utfartssted på Hjertøya

Hva går prosjektet ut på?

Istad Nett, Molde kommune, Smart Innovation Norway og Masterplan reiseliv ved Molde Næringsforum har søkt om midler og fått innvilget et tilskudd på 1 million kroner fra Enova til et forprosjekt for å utrede ‘Elektrifisering av lokal båttrafikk og utfartsområde’. I tillegg ligger det 1 million i egeninnsats i prosjektet som har en total ramme på 2 millioner kroner.

Prosjektet skal utrede bruk av fornybar teknologi og elektrisk lokaltransport på sjøen i et nytt samspill. Dette skal knyttes til utvikling av Hjertøya i Molde kommune. Hjertøya er et attraktivt utfartsområde som i liten grad er gjort tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Utredningen skal se på hvordan elektrifisering av lokal båttrafikk knyttet til Molde havn kan settes i sammenheng med utvikling av Hjertøya som et selvforsynt og selvbalanserende energisystem basert på sol, vind og gass (hydrogen). 

 

FNs bærekraftsmål 7 og 11 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 7 og 11

 

Hvorfor satser vi på prosjektet?

Hjertøya er i dag et svært attraktivt utfluktsmål, med tross at Hjertøya tilhører oss alle, er nok øya mest tilgjengelig for de med private båter. Det har stort sett løst seg med å stable Hjertøyruta på bena i en 8 ukers periode om sommeren, slik at alle andre også kunne komme seg en tur til Hjertøya. Romsdalsmuseet tok i mange år ansvaret for tilkomsten til Hjertøya. Etter den tid har ruta vært finansiert av et spleiselag mellom bedrifter i reiselivet, museet og kommunen. Nå sist sommer reddet midler fra GassRor tilkomsten i en fem ukers periode. Samarbeidet mellom reiselivsnæringa og offentlige aktører har bidratt til at Hjertøya har blir mer tilgjengelig for alle moldensere i tillegg til besøkende. Men vi ønsker oss alle en lengre sesong, bedre kapasitet og at transporten går tilbake senere på kvelden. Her ønsker vi å være med på å løse problematikk rundt tilgjengelighet og brukervennlighet. Dersom vi lykkes med å få til bærekraftige el-løsninger på Hjertøya kan vi få til gode serviceområder med en bedre standard og brukervennlighet enn vi har i dag. 

Vi ønsker en bred involvering av alle som har spesielle interesser for Hjertøya, og har hatt innledende møter med Romsdalsmuseet, Hjertøyas Venner, båtaktørene, Molde Seilerforening, Molde og Romsdal Havn, Friluftsrådet og Molde Holmenes Velforening. Alle interessentene har ønsket prosjektet velkommen og blir med videre i utredningen med sine synspunkt, ønsker og innspill. 

Alle moldenserne oppfordres til å komme med ønsker, synspunkter og innspill direkte til sin gruppe – enten det er Hjertøyas Venner, Romsdalsmuseet eller andre. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Steder som er gode for folk som bor, er også interessante for folk å besøke. Det er derfor særdeles viktig at Hjertøya utvikles sammen med lokale foreninger som Hjertøyas Venner og andre interessenter som bruker området i dag. En bred og kontinuerlig involvering av publikum og næringsliv er dermed svært fremhevet i prosjektet. 

Hvem er med i prosjektet?

Forprosjektgruppa består av Gerhard Eidså fra Istad (prosjektleder), Bernt Bremdal fra Smart Innovation Norway, Celine Berggreen-Clausen fra Smart Molde/Smart Innovation Norway, Hilde Bergebakken fra Masterplan Reiseliv Molde Næringsforum og Stine Breivik fra Molde kommune. 

Gjennomførte aktiviteter/planen fremover

 

Det er gjennomført innledende møter med Romsdalsmuseet, Hjertøyas Venner, båtaktørene, Molde Seilerforening, Molde og Romsdal Havn, Friluftsrådet, Molde Holmenes Velforening, Moldejazz, Teatret Vårt, Visit Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune, og i tillegg har vi hatt et felles digitalt møte med alle interessentene. 

På det felles møte gikk vi gjennom Hjertøyas historie og plan som statlig sikra område og presentasjon av ulike konsepter og mulighetene med el-prosjektet. Alle interessentene har ønsket prosjektet velkommen, og synes initiativet er positivt. Her finner du mer informasjon om møtet. 

Videre på arbeidsplanen i prosjektet står utredninger om Totalsystem Mikrogrid, Lokal energiproduksjon, El-sjøveis transport, Brennceller og Hydrogen, samt Markedsorientering og publisering. 

Det er derfor helt sentralt med gode innspill i fase 1 om hvilke funksjoner vi ønsker å løse videre i prosjektet teknisk i de neste fasen. Med en god utredning i forprosjektet håper vi at det fører til et hovedprosjekt med gjennomføring av planene som forprosjektet kommer fram til. 

For realisering er det ønskelig å koble opp mot lokalt næringsliv for både utvikling, levering og drift av bærekraftige løsninger. 

Relevante artikler og dokumenter

Kan Hjertøya bli et helårs badeparadis for alle? - Romsdals Budstikke

Reis til Hjertøya i sommer - The Travel Inspector 

Ber kommunen planlegge for mer fjordturisme i Sjøfronten 2 - Romsdals Budstikke 

Kontakt

Gerhard Eidså
prosjektleder
E-post
Mobil 90 79 26 66

Istad Kraft 

Hilde Bergebakken
markeds- og produktutvikler
E-post

Molde Næringsforum