Fremtidens energi

Fremtidens energi

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

Hovedmålet er å demonstrere nye system, løsninger og prosesser gjennom ulike delprosjekter for å: 

  • Redusere unødvendig energiforbruk og jevne ut effekttopper på nettet 
  • Øke graden av fornybar energi i samfunnet 
  • Prøve ut nye modeller for deling, kjøp og salg av energi 
  • Øke kompetansen om og engasjementet rundt bærekraftig energi i ulike samfunnsgrupper 


FNs bærekraftsmål 7, 9 og 17 illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Hvorfor satser vi på dette prosjektet? 

Våre moderne samfunn er avhengig av en pålitelig og robust forsyning av energi. Teknologiutviklingen for fornybare energikilder går raskt, og med den digitale utviklingen er det et stort mulighetsrom for energisystemer som er både grønne, demokratiske og som gir nye muligheter på markedet for både private aktører og private husholdninger. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å teste ut og implementere nye løsninger og modeller for å se hvordan de kan komme hele samfunnet til gode. 

Hvem er med i prosjektet? 

I utgangspunktet er prosjektet utviklet av Molde kommune, Istad Kraft, Istad Nett og Molde Eiendom KF gjennom Smart Molde-programmet. 

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av representanter fra Molde kommune, Istad Kraft, Istad Nett, Molde eiendom KF og Smart Innovation Norway. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Gjennomførte aktiviteter 

Prosjektet ble vedtatt av styringsgruppen til Smart Molde den 8. desember 2021. Prosjektgruppen har startet med planlegging, budsjettering og kommunikasjonsplan for prosjektet som startet opp i januar 2022. 

Planen fremover 

Prosjektet kommer til å bli gjennomført i tre ulike etapper. 

Etappe 1 

Installering av digitalt grensesnitt for fleksibel energistyring/lastbalansering i private husholdninger, med parallell identifisering av gode finansieringsmodeller for andre tiltak som gjør nærliggende bygg mer energieffektive. 

Tidsperiode for etappe 1 er januar 2022 – desember 2022. 

Etappe 2 

Etablering av en energipark med demonstrasjon av ulike fornybare energikilder som vindturbiner, solceller og biogass som kan drive attraktive funksjoner som gatelys og lading av el-sykler. 

Tidsperiode for etappe 2 er april 2022 – juli 2023. 

Etappe 3 

Etablering av et grønt knutepunkt for smart mobilitet og et lokalt energimarked gjennom interaksjon mellom fergekaia og nærliggende naboskap. 

Tidsperiode for etappe 3 er oktober 2022 – juli 2024. 

Relevante artikler og dokumenter 

Local energy communities: when neighbourhoods become electricity producers - SINTEF 

Energy communities - Energy EC Europa EU 

Energy communities: an overview of energy and social innovation - Joint Research Centre EU 

Med disse grepene har Geir spart flere tusen kroner - TK (+) 

Kontakt

Celine Berggreen-Clausen
senior advisor smart cities & communities
E-post
Mobil 467 00 138

Smart Innovation Norway 

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957