Innbyggerlab

Innbyggerlab

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

  • Molde kommune er i gang med et forprosjekt med mål om å etablere innbyggerlab. 
  • Innbyggerlaben skal være en møteplass for samfunnsutvikling. 
  • Innbyggerlaben skal være et åpent, levende og inkluderende rom hvor det offentlige, innbyggerne, næringslivet, akademia og frivilligheten møtes. 
  • Innbyggerlaben skal kunne brukes til både interne og eksterne arbeidsmøter og workshops. 
  • Gjennom digitale kanaler og utstillingsmateriell skal kommunen gi informasjon, synliggjøre aktuelt utviklingsarbeid, og samle innspill fra innbyggerne til pågående og fremtidig arbeid. 

FNs bærekraftsmål 9, 10, 11 og 17. Illustrasjon.  - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 9, 10, 11 og 17

Hvorfor satser vi på dette prosjektet? 

Innbyggerlabens viktigste oppgave blir å skape en møteplass for kommunen, andre offentlige aktører, innbyggerne, næringslivet, akademia og frivilligheten, dvs. for alle i samfunnet. Dette er et politisk ønske, og også en del av bærekraftsatsingen. 

En kommune skal i dag samhandle med innbyggerne, næringslivet, akademia og frivilligheten, slik at vi sammen kan skape det beste. 

Innbyggerlaben skal være flere fysiske steder, og den skal også ha digitale kanaler og verktøy. 

Det er planlagt å ha innbyggerlab lokalisert både i Molde sentrum, Eidsvåg kommunehus, og et sted på Midsund. 

Planen fremover 

Molde kommune er nå i gang med forprosjektet, som vil bli avsluttet våren 2022. Deretter skal innbyggerlaben etableres. 

 

Relevante artikler og dokumenter 

Molde vil ha egen «lab» til innbyggerne - Romsdals Budstikke 

Dette er bylaben - og her skal den ligge - Romsdals Budstikke 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957