Lillekollen barnehage

Lillekollen barnehage

Hva går prosjektet ut på?

Utgangspunktet for Smart Lillekollen-prosjektet er at Molde kommune planlegger å bygge en splitter ny Lillekollen barnehage i det samme naturskjønne området som den gamle barnehagen, rett utenfor sentrum i Molde. De to nordligste byggene skal rives og erstattes av et nytt bygg, mens den gamle herregårdsbygningen Bjørsito skal bevares og renoveres. Den nye barnehagen skulle gi plass til 120 - 150 barn, men etter en gjennomgang av barnehagestruktur er dette nå nedskalert til 90 barn. 

Lillekollen barnehage ble sommeren 2019 vedtatt som en del av Smart Molde-satsingen, med følgende overordnede målsetting: 

«Lillekollen skal være et lite testområde for bærekraftig boligområde med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft»

 

 

Hvorfor satser vi på Smart Lillekollen?

Da Molde kommune vedtok å satse på Smart Molde, var det naturlig å se på muligheten til å utvikle Lillekollen barnehage til å bli noe mer, noe smartere, enn bare en ny og moderne barnehage. Det skal bli et sted hvor folk møtes. 

Inkludering, åpenhet, bærekraft og miljøhensyn danner grunnlaget i planleggingen av den nye barnehagen. Kommunen ser på muligheten for å bygge et læringsmiljø og en møteplass som er åpen for alle. Når barnehagen stenger klokka 17, kan det være andre grupper i samfunnet som kan ha bruk for miljøet og rommene. For eksempel til arbeidstrening eller språkpraksis.

I tillegg skal selve bygget være smart. Flere innovative og konkrete tiltak vurderes i og rundt bygningen, deriblant solceller på taket, energisparing, elbillading, bedre tilrettelegging for sykkel, samt økologisk uteareal med kjøkkenhage.

Hvordan sikre et vellykket prosjekt?

Den viktigste ingrediensen i planleggingen av prosjektet er medvirkning. Kommunen ønsker deltakelse fra flest mulige aktører – og at hele samfunnet representeres. Derfor har det allerede blitt gjennomført to workshops, én for ansatte og foresatte i barnehagen og én åpen workshop for hele byen (innbyggere, næringsliv, akademia, offentlige aktører). Parallelt har det også blitt gjennomført interne workshops både i barnehagen og i Molde eiendom KF. 

Sentralt i planleggingen er også FNs bærekraftsmål og miljøhensyn, samt kunnskap og kompetanse om digital velferdsteknologi. Det er et mål at barna skal lære seg til å bli glad i naturen og lære seg til å bli inkluderende. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvem er med i prosjektet?

Molde kommune er prosjekteier og bestiller prosjektet av Molde Eiendom KF som byggherre.

Aktører som har deltatt i workshops er: Naturvernforbundet, næringslivet, barnehagene, foresatte, naboer, frivillighet, kultur, akademia/forskning.

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover 

 

24. oktober 2019 ble første workshop for ansatte og foresatte gjennomført, med problemstillingen «Hvordan kan Lillekollen barnehage bidra til å skape en god barndom?». For å svare på dette, stilte vi følgende spørsmål: Hvilke behov har de foresatte og ansatte i barnehagen? Hvordan kan barnehagens område blir brukt på en smart måte?

4. desember 2019 ble rådhussalen fylt med ivrige innbyggere, næringsliv og interesserte under åpen workshop. Alle innspill og ideer blir tatt med videre i utviklingen av barnehagen. 

Behovskartleggingsfasen er nå avsluttet, og alle innspill og ideer er nå gjennomgått. Dette, kombinert med øvrig behovskartlegging for Lillekollen barnehage, har dannet grunnlaget for en funksjonsanalyse som ble lagt til grunn for utlysing av konkurranse for arkitekt. Arkitekten vil nå bruke dette til å utarbeide et skisseprosjekt for barnehagen. Skisseprosjektet skal 3D-modelleres, og modellen skal benyttes videre i konkurransegrunnlag for totalentreprise. 

Barnehagen skal ferdigstilles innen utgangen av 2023. 

Les mer om byggingen av Lillekollen barnehage 

Relevante artikler 

Rbnett: – Det som planlegges i Smart Molde skal bestå om 1000 år 

Rbnett: Barnehagen skal bli supersmart 

Elever motivers til å velge ei framtid i byggenæringa 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57