Sirkulære verdikjeder

Sirkulære verdikjeder

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart 

 • Visste du at norsk økonomi kun er 2,4 % sirkulær? Dette betyr at nesten alt av materialene vi forbruker ikke går tilbake i kretsløpet. Dette er ikke bærekraftig og vi må endre kurs. 
 • I dette Smart Molde-prosjektet skal se på hvordan vi kan legge til rette for økt sirkularitet i utvalgte verdikjeder. 
 • Første verdikjede som skal analyseres er mat. I første omgang skal vi se på hvordan man på en smart måte kan måle avfallsmengden på institusjoner og hvilke effekter slike målinger vil kunne ha på økt oppnåelse av såkalte lukkede sløyfer. 
 • Vil du lære mer om hva sirkulær økonomi egentlig er? Sjekk ut filmen og lenkene i bunnen av denne siden. 

FNs bærekraftsmål 9, 12 og 17 illustrasjon - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 9, 12 og 17

Planen fremover 

Vi har begynt med innsiktsarbeid knyttet til verdikjeden for mat, og henter erfaringer rundt hvordan avfallshåndtering kan foregå på en hensiktsmessig måte for både bruker og leverandør. Vi ser for oss å måle avfallsmengde på 10 - 15 institusjoner/organisasjoner i en gitt periode før det innføres relevante tiltak for reduksjon.  

Mulige aktiviteter fremover er: 

 • Etablere gode samarbeid gjennom pilot på avfallshåndtering. 
 • Utforske effektene av avfallshåndtering. 
 • Innbyggeraktiviteter for reduksjon av matsvinn. 
 • Utnytte mulighetene i eksisterende Smart Molde prosjekter. 
 • Kompetanseheving i Moldesamfunnet. 
 • Utfordre og teste etablerte strukturer for eksempel gjennom pilot på nedgravd løsning/avfallshub i byggefelt. 
 • Studentoppgave som ser på logistikk rundt nye strukturer. 

Gjennomførte aktiviteter 

I perioden oktober - november 2021 ble prosjektet «MatVinn-familier i Molde» gjennomført. Dette var et prosjekt i regi av Framtiden i våre hender i samarbeid med Molde kommune, Smart Molde og RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap). Prosjektet bygger på Framtiden i våre henders konsept MatVinn. 

Her skulle 27 familier i Molde og romsdalsregionen teste ut en periode med minst mulig matkasting. Det skulle utforskes hvor mye av maten som havnet i søpla - og hvorfor. Familiene som ble med på utfordringen ble fulgt opp av en veileder, som la til rette for lav terskel for å delta, selv i en travel hverdag. 

Her ser du hvordan det gikk med familiene 

Her finner du mer informasjon om prosjektet: 

 

Hva er sirkulær økonomi? 

Relevante artikler og dokumenter 

Ny rapport viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær - Forbrukerrådet 

Hva er sirkulærøkonomi - KS 

Lurer du på hvor mye mat du kaster? - Romsdals Budstikke 

Klarer din familie å kaste mindre mat - RIR 

Meldte seg på matsvinn-prosjekt - Romsdals Budstikke 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post