Smart data

Smart data

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart

 • I dette prosjektet skal vi utvikle en plattform hvor vi samler data fra ulike kilder for å kunne få bedre og mer helhetlig innsikt. 
 • Data er en viktig driver for bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon, men for å utnytte potensialet må data tilgjengeliggjøres og brukes på andre måter enn hva som er normen i dag. 
 • Prosjektet vil bidra til oppnåelsen av en rekke av FNs bærekraftsmål hvor mål 11, 12 og 17 sees på som mest relevante. 

 

FNs_bærekraftsmål_9_11_12_17_illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Hvorfor satser vi på smart data? 

 • For å kunne drive mer helhetlig og fremsynt planlegging av kommunale aktiviteter 
 • For å dele data med viktige interessenter 
 • For å skape rom for nye, uante innovasjoner 

Figuren under beskriver de ulike elementene vi ser på i prosjektet. 

 

Smart data kontekstualisering - Klikk for stort bildeSmart data kontekstualisering

   

Digital tvilling 

Augment City har laget en 3D-modell av Molde. Modellen og programvaren er under utvikling og skal gjøre det mulig å visualisere konsekvensene av ulike tiltak og scenarier. Den digitale tvillingen baserer seg på data fra ulike kilder og målet er at man på sikt vil kunne føle på “pulsen” til byen gjennom den digitale tvillingen.

Les mer om den digitale tvillingen her. 

Hvordan sikre et vellykket prosjekt? 

Dette prosjektet er kanskje det mest komplekse Smart Molde – prosjektet. Utvikling av rammeverk og gode standarder og rutiner for data er helt essensielt. Vi må også sikre et godt samarbeid med næringsliv og innbyggere for å få innsikt i utfordringer og behov. Det vil også være viktig å sanke erfaringer fra andre lignende prosjekter i kommunene i Norge og på verdensbasis. 

Prosjektet kommer til å jobbe med utgangspunkt i brukerbehov (usercase). Iterativ utvikling med hyppig testing vil være en viktig suksessfaktor.

Prosjektet er tett linket opp til Smart Vann og Smart Mobilitet.

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Hvem er med i prosjektet? 

Prosjektteamet består av en tverrfaglig gruppe med personer fra næringslivet, andre kommuner og Molde kommune. Følgende organisasjoner/kommuner er representert i prosjektteamet:

 • Høgskolen i Molde 
 • Angvik Eiendom 
 • Smart Innovation Norway 
 • ROR-IKT 
 • Kristiansund kommune 
 • Ålesund kommune 
 • Molde kommune 
 • InfoTiles 
 • Altibox 
 • Istad Fiber 

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover 

 

Vi jobber smidig i dette prosjektet og har korte ukentlige møter hvor vi hele tiden tenker på hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å gi størst mulig effekt. 

I løpet av våren 2021 har vi gjennomført en digitaliseringssprint på avdeling for byggesak og geodata i den hensikt å ta de store visjonene ned til konkret handling. Sprinten resulterte blant annet i åpne dokumenter i postlista, og flere andre aktiviteter som vil gå videre over i større prosjekter. Dette gjelder blant annet publisering av historiske arkiv, visning av status i pågående byggesaker i Min Side, og åpne opplysninger om dispensasjoner. 

I juni startet vi opp andre del av digitaliseringssprinten, denne gangen på avdeling for samfunn og plan. I tillegg til tilgjengeliggjøring av data. vil vi blant annet jobbe med 3D-visualiseringer for bedre og mer forståelig planlegging, og innbyggerlab for økt involvering i planprosessene. 

Parallelt med dette arbeidet foregår det et pilotprosjekt som involverer både Smart vann og Smart data. I piloten skal vi teste ut en digital infrastruktur for smarte vannmålere som gir gode forutsetninger for innsamling, håndtering, analyse og visualisering av data. 

Film om arbeidet med dataplattformen 

Les mer om arbeidet med dataplattformen her 

Relevante artikler og dokumenter 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor - Regjeringen 

Nasjonal strategi for kunstig intelligens - Regjeringen 

With big data, context is a big issue - Wired 

Datasjø - nesten alt du trenger å vite - InfoTiles 

Hvorfor bør kommunen ha smarte vannmålere? - InfoTiles 

Datasjø i Stavanger kommune 

Hva er LoRaWAN, og hvorfor trenger du det? - DirekTronik 

Kontakt

Jørgen Gravdehaug Stensby
digitaliseringsagent
E-post
Telefon 99 52 23 59
Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57