Strategi for samarbeid om studentvennlig region

Strategi for samarbeid om studentvennlig region

Hva går prosjektet ut på? 

Dette prosjektet har som mål å skape en mest mulig studentvennlig region. Prosjektet er delt opp i tre deler: 

  • samarbeid næringsliv og akademia 
  • møteplasser kultur, aktivitet og et levende sentrum 
  • bærekraftig samferdsel, helse og boligmarked for studenter 

Hvorfor satser vi på prosjektet? 

  • Ønske om bedre trivsel for studenter i Molde regionen 
  • Ønske om å rekruttere arbeidskraft i regionen 
  • Ønske om mer samarbeid mellom offentlige og private aktører for å påvirke de to første punktene 
  • Få kunnskap via rapporter om hvordan studenter opplever regionen 
  • Få kunnskap om tilflytting ved studier og utflytting etter studier 
  • Få kunnskap om behov for arbeidskraft i næringslivet 
  • Få kunnskap om lokal samfunnsutvikling 

Hvem er med i prosjektet? 

Prosjektets eier er assisterende kommunedirektør i Molde kommune, Hege-Beate Skjølberg. 
Prosjektleder er innovasjons- og endringsguide i Molde kommune, Mette Jane Holand. 

I dette prosjektet blir det arbeidet bredt og vi ønsker medvirkning fra samfunnets aktører i prosjektet samt at vi jobber kontinuerlig med å iverksette tiltak.

Aktørene som bidrar inn i hele eller deler av prosjektet er Molde kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Høgskolen i Molde, Ungt Entreprenørskap, NAV, Molde Næringsforum, Høvding, X-PRO, Myldr, frivillige organisasjoner og Idrettsforbundet med flere. 

Gjennomførte aktiviteter 

Det er hittil gjennomført to workshoper hvor det er samlet inn innspill til det videre arbeidet. 

Planen fremover 

Nå skal det jobbes videre med å avklare hvilke konkrete tiltak som skal settes i gang. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57