Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt

Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt

Hva går prosjektet ut på? 

Kort forklart 

  • Vi ønsker at ingen er i ungt utenforskap. 
  • Vi ønsker praksis og aktivitet som mestrings- og utviklingsarenaer. 
  • Vi ønsker å se den enkeltes muligheter og ressurser. 
  • Vi ønsker målrettet kvalifisering mot næringslivets og samfunnets behov for utdanning og arbeidskraft. 
  • Vi ønsker å ha verdiskaping av og for alle. 
  • Vi ønsker å møte de muligheter og utfordringer som påpekes i NAVs omverdenanalyse 2021. 
  • Vi ønsker å satse på kvalifisering, muligheter og innovasjon. 
  • Vi ønsker sammen å skape neste generasjons næringsliv. 
  • Vi ønsker i større grad å inkludere studenter i utvikling av Moldes offentlige og private næringsliv. Vi ønsker å vurdere internship-ordning. 
  • Vi ønsker å etablere et «realitetssjekkpanel» som følger prosjektet for å ha fokus på måloppnåelse. 

Styringsgruppen i Smart Molde har godkjent oppstart av et sosialt bærekraftsprosjekt som har den foreløpige visjonen «Verdifull i Molde». Prosjektet understøtter Molde kommunes arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2031 som nå er på høring. 

Har du ønske om å bidra inn i prosjektet? 

Prosjektet er i idéfasen og mer informasjon vil komme etter hvert, men allerede nå ønsker vi innspill.

Har du en idè eller innspill til Smart Molde?

Fra kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsmål 

Organisasjonsmål 

Gjennomførte aktiviteter 

1. - 2. september ble det arrangert Innovasjonscamp for ca. 300 studenter ved Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund, hvor Smart Molde-prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» ble presentert og gitt som oppdrag til studentene. 

 

Relevante artikler og dokumenter

Kommuneplanens samfunnsdel 

NAVs omverdenanalyse 2021 

Perspektivmeldingen 2021 

Tusen nye arbeidsplasser er et hårete mål 

Kontakt

Ann-Mari Abelvik
kommunalsjef
E-post
Mobil 41 57 25 94
Siv Janne Håseth
fagleder
E-post
Mobil 98 86 08 01
Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57