Verdifull i Molde - et sosialt bærekraftsprosjekt

Verdifull i Molde - et sosialt bærekraftsprosjekt

Hva vil prosjektet gå ut på? 

Kort fortalt 

  • Vi ønsker at ingen er i ungt utenforskap. 
  • Vi ønsker praksis og aktivitet som mestrings- og utviklingsarenaer. 
  • Vi ønsker å se den enkeltes muligheter og ressurser. 
  • Vi ønsker målrettet kvalifisering mot næringslivets og samfunnets behov for utdanning og arbeidskraft. 
  • Vi ønsker å ha verdiskaping av og for alle. 
  • Vi ønsker å møte de muligheter og utfordringer som påpekes i NAVs omverdenanalyse 2021. 
  • Vi ønsker å satse på kvalifisering, muligheter og innovasjon. 
  • Vi ønsker sammen å skape neste generasjons næringsliv. 
  • Vi ønsker i større grad å inkludere studenter i utvikling av Moldes offentlige og private næringsliv. Vi ønsker å vurdere internship-ordning. 
  • Vi ønsker å etablere et «realitetssjekkpanel» som følger prosjektet for å ha fokus på måloppnåelse. 

Styringsgruppen i Smart Molde har godkjent oppstart av et sosialt bærekraftsprosjekt som har den foreløpige visjonen «Verdifull i Molde». Prosjektet understøtter Molde kommunes arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2031 som nå er på høring. 

Har du ønske om å bidra inn i prosjektet? 

Prosjektet er i idéfasen og mer informasjon vil komme etter hvert, men allerede nå ønsker vi innspill.

Har du en idè eller innspill til Smart Molde?

Fra kommuneplanens samfunnsdel 

Samfunnsmål 

Organisasjonsmål 

Relevante artikler og dokumenter

Kommuneplanens samfunnsdel 

NAVs omverdenanalyse 2021 

Perspektivmeldingen 2021 

Partnerskap for radikal innovasjon med blant annet fokus på Ungt utenforskap i regi av KS 

BarnUnge21-strategien "Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge 

Tusen nye arbeidsplasser er et hårete mål 

Kontakt

Ann-Mari Abelvik
kommunalsjef
E-post
Mobil 415 72 594
Siv Janne Håseth-Eik
fagleder
E-post
Mobil 988 60 801
Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957