Innmelding av mulige bachelor- og masteroppgaver

Innmelding av mulige bachelor- og masteroppgaver

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde vil gjerne ha samarbeidspartnere utenfor institusjonen på flest mulig av våre bachelor- og mastergrader. I vår utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet er ett av tre hovedmål å «bidra til regional utvikling». I den forbindelse skal praksisnær utdanning være i nær dialog med de som kjenner samfunnets behov for kompetanse best. Det betyr at minst 50 % av bachelor- og masteroppgavene bør være i samarbeid med arbeidslivet i regionen. 

Våre studenter ønsker seg bachelor- og masteroppgaver der de kommer i kontakt med arbeidslivet, organisasjonene, frivilligheten og problemstillinger som innbyggerne i vår region er opptatt av. Derfor inviterer vi gjennom Smart Molde alle som har idéer til slike små eller stor forskningsprosjekter eller problemer som kan løses med hjelp fra våre fagmiljøer, til å foreslå dem for oss her. 

Studentene velger sine egne oppgaver. Vi kan ikke sette noen tidsfrist eller love konkrete resultater, men forslagene som blir sendt inn herfra vil bli gjort kjent for studentene og veilederne som kan være aktuelle. 

Send inn ditt forslag til bachelor- og masteroppgaver ved Høgskolen i Molde

Velg hvilken fagavdeling du ønsker å komme med forslag til, og fyll ut webskjemaet som sendes til studielederen ved den aktuelle fagavdelingen. 

Her kan du lese mer om de ulike fagavdelingene og studieretningene ved Høgskolen i Molde. 

Forslag til bachelor- og masteroppgaver

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957