Planer, strategier og føringer

Planer, strategier og føringer

Her finner du planer, strategier og føringer for arbeid med klima og miljø, sosial bærekraft, teknologi, og smarte byer og lokalsamfunn. 

Sosial bærekraft