Samarbeid

Samarbeid

Smart Molde er blant annet drevet frem av et sett med samarbeidsaktører. Å samarbeide gjennom Smart Molde er en unik mulighet til å sammen lede utviklingen mot et smart, bærekraftig og attraktivt samfunn. Dette åpner opp for flere synergier og muligheter gjennom samskaping, testing og synliggjøring. 

«Smart Molde - samarbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom innovasjon og ny teknologi»

Samarbeid 

Ønsker du å bli med i utviklingen av et smartere og mer bærekraftig samfunn, og forme fremtiden sammen med oss? Gå inn på siden Vil du bidra for å lese mer om hvordan du kan bidra og hva du får i gjengjeld. 

Våre samarbeidsaktører 

Samarbeidsaktørene i denne listen har enten bidratt eller bidrar med egentid og/eller økonomiske ressurser eller støtteordninger i enten et eller flere av prosjektene i Smart Molde-programmet, eller gjennom arbeid i styringsgruppen eller programgruppen. 

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57