Siste nyheter

Hvordan bruker du veinettet sentralt i Molde?

Vi ønsker å kartlegge hvordan innbyggere i Molde beveger seg i bynære områder. Er du fotgjenger, kjører du bil eller tar du buss? Hjelp oss å planlegge framtidas Molde!

Hva er egentlig "sirkulær økonomi"?

Du kommer til å bli godt kjent med begrepet "sirkulær økonomi" i tida som kommer. Men hva betyr det egentlig?

Klarer din familie å kaste mindre mat?

Er du nysgjerrig på hvor mye mat som kastes hjemme hos deg? Nå kan du og din familie bli med på en utfordring. 

Innovasjonscamp om ungt utenforskap

Tidligere i september ble det arrangert Innovasjonscamp for ca. 300 studenter ved Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund, hvor Smart Molde-prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» ble presentert og gitt som oppdrag til studentene. 

Rapport «Sirkulærøkonomi i praksis»

Nå er forprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. 

Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

Denne uken får 1 000 hjelpemiddelbrukere i Molde kommune tilsendt et brev med invitasjon om å delta i en stor brukerundersøkelse, som omhandler deres erfaringer med dagens tjenester. 

Samskapingsverksted Hjertøya

27. mai ble det gjennomført et åpent samskapingsverksted om Hjertøya som energisamfunn. Dette var en av de siste aktivitetene i konseptutredningen om energiforsyning og infrastruktur. 

Webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning

19. mai 2021 arrangerte Smart Molde et åpent webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune. Her ble involverte aktører og planlagte tiltak presentert. 

Samarbeid med neste generasjons næringsliv

I samarbeid med ProtoMore og Molde kommune ble det i mars for andre år på rad gjennomført Innovasjonscamp på Bekkevoll ungdomsskole etter Bekkevoll-modellen . 

Traineer søkes

Molde kommune og Høgskolen i Molde søker nå sammen etter traineer for snarlig engasjering. Frist for å søke er 18. mai.