Siste nyheter

Åpent møte om mobilitet i Molde

Hvordan synes du det er å gå, sykle, reise kollektivt, være yrkessjåfør eller kjøre bil i Molde? Hvordan ønsker du at folk, varer og tjenester skal bevege seg rundt i byen vår? 

Åpent møte om Molde helse- og mestringsarena

I høst åpner Molde helse- og mestringsarena på Bergmo. Her skal hjelpemiddelforvaltningen flytte inn, og det skal skapes en visningsarena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og andre smarte løsninger for å kunne bo trygt hjemme. 

Lær mer om helse- og mestringsteknologi på Innom

Vi har nå etablert en mini-versjon av visningsarenaen som skal bli i nye Molde helse- og mestringsarena på Bergmo. Utstillingen er satt opp på kommunens innbyggerlab Innom, som ligger midt i Molde sentrum.

Velkommen til åpen dag på InnbyggerLaben Innom med offisiell åpning

Mandag 23. januar blir det åpen dag og offisiell åpning av InnbyggerLaben Innom i Storgt. 44. 

Gjennomført workshop om Smart hjelpemiddelforvaltning

Hvordan skape helhetlige tjenester knyttet til hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi?

Idérikt miniseminar om innbyggerlab og fremtidens innbyggerdialog

Torsdag 21. april var politikere og representanter fra administrasjonen i Molde kommune invitert til miniseminar om bærekraftig stedsutvikling og fremtidens innbyggerdialog. Det ble en mulighet for å bli kjent med hverandre, å få innblikk i arbeidet med innbyggerlab og å gi innspill på prosessen. 

Regionalt samarbeid for smart bruk av data, med fokus på en bedre vannforvaltning

Det regionale samarbeidet om vann er nå i gang, med anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet. 

Ønsker hjelp i arbeidet med testing av luftkvalitetssensorer

I forbindelse med prosjektet Smart data ønsker nå Smart Molde å komme i kontakt med aktører som har montert og tatt i bruk sensorer for måling av utendørs luftkvalitet. 

Skal styrke samarbeidet på tvers av regionene med utvidet styringsgruppe

Onsdag 23. mars hadde den nye og utvidede styringsgruppen i Smart Molde sitt første møte. Nå ønsker de et mye større samarbeid på tvers av regionene. 

Nå kan du sjekke på forhånd om sykkelveien er glatt!

På nettsiden Føre Var kan du nå gå inn og sjekke hvor kaldt det er på to utvalgte steder i Molde, og få en indikasjon på om det kan være glatt der.