Siste nyheter

Åpen workshop om Smart hjelpemiddelforvaltning

Hvordan skape helhetlige tjenester knyttet til hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi?

Idérikt miniseminar om innbyggerlab og fremtidens innbyggerdialog

Torsdag 21. april var politikere og representanter fra administrasjonen i Molde kommune invitert til miniseminar om bærekraftig stedsutvikling og fremtidens innbyggerdialog. Det ble en mulighet for å bli kjent med hverandre, å få innblikk i arbeidet med innbyggerlab og å gi innspill på prosessen. 

Regionalt samarbeid for smart bruk av data, med fokus på en bedre vannforvaltning

Det regionale samarbeidet om vann er nå i gang, med anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet. 

Ønsker hjelp i arbeidet med testing av luftkvalitetssensorer

I forbindelse med prosjektet Smart data ønsker nå Smart Molde å komme i kontakt med aktører som har montert og tatt i bruk sensorer for måling av utendørs luftkvalitet. 

Skal styrke samarbeidet på tvers av regionene med utvidet styringsgruppe

Onsdag 23. mars hadde den nye og utvidede styringsgruppen i Smart Molde sitt første møte. Nå ønsker de et mye større samarbeid på tvers av regionene. 

Nå kan du sjekke på forhånd om sykkelveien er glatt!

På nettsiden Føre Var kan du nå gå inn og sjekke hvor kaldt det er på to utvalgte steder i Molde, og få en indikasjon på om det kan være glatt der. 

Innbyggerlab - en ny og fremtidsrettet møteplass

Molde kommune er nå i gang med et forprosjekt med mål om å etablere innbyggerlab. 

Utplassering av vannsensorer for måling og flomprediksjon

I forbindelse med prosjektet Smart data har Jørgen Gravdehaug Stensby fra Molde kommune, og Lars Kristian Flor fra Istad Fiber, vært ute for å finne gode steder til å plassere ut vannsensorer. 

Nå vet vi mer om hjelpemiddelbrukernes erfaringer

Resultatene er klare fra brukerundersøkelsen «Brukeres erfaringer med hjelpemidler».

Vet du hva en datasjø er?

Denne uken ble det arrangert en digital workshop om datasjø og dataplattformer. Workshopen hadde som mål å få opp deltagernes kunnskapsnivå om datasjø og bruken av store data.