Siste nyheter

Fra matsvinn til MatVinn

Se hvor mye familien klarte å redusere matsvinnet sitt, og få gode tips til hvordan du kan unngå å kaste mat. 

Nå er MatVinn-prosjektet godt i gang!

27 familier fra romsdalsregionen er nå godt i gang med prosjektet MatVinn hvor de skal finne ut hvor mye de kan redusere matsvinnet i husholdningen sin. 

Friluftsperlen Hjertøya som bærekraftig utstillingsvindu

Utredningen fra forprosjektet om elektrifisering av båttrafikk og utfartssted på Hjertøya er nå klar. 

Hvordan bruker du veinettet sentralt i Molde?

Vi ønsker å kartlegge hvordan innbyggere i Molde beveger seg i bynære områder. Er du fotgjenger, kjører du bil eller tar du buss? Hjelp oss å planlegge framtidas Molde!

Hva er egentlig "sirkulær økonomi"?

Du kommer til å bli godt kjent med begrepet "sirkulær økonomi" i tida som kommer. Men hva betyr det egentlig?

Klarer din familie å kaste mindre mat?

Er du nysgjerrig på hvor mye mat som kastes hjemme hos deg? Nå kan du og din familie bli med på en utfordring. 

Innovasjonscamp om ungt utenforskap

Tidligere i september ble det arrangert Innovasjonscamp for ca. 300 studenter ved Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund, hvor Smart Molde-prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» ble presentert og gitt som oppdrag til studentene. 

Rapport «Sirkulærøkonomi i praksis»

Nå er forprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. 

Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

Denne uken får 1 000 hjelpemiddelbrukere i Molde kommune tilsendt et brev med invitasjon om å delta i en stor brukerundersøkelse, som omhandler deres erfaringer med dagens tjenester. 

Samskapingsverksted Hjertøya

27. mai ble det gjennomført et åpent samskapingsverksted om Hjertøya som energisamfunn. Dette var en av de siste aktivitetene i konseptutredningen om energiforsyning og infrastruktur.