Siste nyheter

Webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning

19. mai 2021 arrangerte Smart Molde et åpent webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune. Her ble involverte aktører og planlagte tiltak presentert. 

Samarbeid med neste generasjons næringsliv

I samarbeid med ProtoMore og Molde kommune ble det i mars for andre år på rad gjennomført Innovasjonscamp på Bekkevoll ungdomsskole etter Bekkevoll-modellen . 

Traineer søkes

Molde kommune og Høgskolen i Molde søker nå sammen etter traineer for snarlig engasjering. Frist for å søke er 18. mai. 

Sirkulærøkonomi i praksis

Forskningsprosjektet Sirkulærøkonomi i praksis har som hovedmål å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune. Før det blir kjøpt inn nye møbler må alternativene undersøkes. 

Smart hjelpemiddelforvaltning

Hva skal til for å skape en fremtidsrettet og Smart hjelpemiddelforvaltning? Prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. 

Nytt prosjekt - Sirkulære verdikjeder

I det nye prosjektet om sirkulære verdikjeder skal Smart Molde sammen med  RIR  se på hvordan man kan måle avfallsmengden på institusjoner og hvilke effekter slike målinger vil kunne ha. 

Ny nettside - smartmolde.no

Nå har vi lansert vår nye nettside smartmolde.no . Vi håper nettsiden vil gjøre det lettere for innbyggere, samarbeidsaktører og andre engasjerte å følge med og ta del i samskaping gjennom Smart Molde. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill. 

Webinar Smart data

11. mars arrangerte Smart Molde et webinar om Smart data. Data som driver for bærekraftig utvikling var noe av det som sto på programmet. 

El-prosjekt Hjertøya

Istad Nett, Molde kommune, Smart Innovation Norway og Masterplan reiseliv ved Molde Næringsforum har søkt om midler og fått innvilget et tilskudd på 1 million kroner fra Enova til et forprosjekt for å utrede ‘Elektrifisering av lokal båttrafikk og utfartsområde’.

Sirkulærøkonomi i praksis

Sammen med Møreforsking og Dahl kontor har vi et prosjekt for å få til sirkulærøkonomi i praksis.