Siste nyheter

El-prosjekt Hjertøya

Istad Nett, Molde kommune, Smart Innovation Norway og Masterplan reiseliv ved Molde Næringsforum har søkt om midler og fått innvilget et tilskudd på 1 million kroner fra Enova til et forprosjekt for å utrede ‘Elektrifisering av lokal båttrafikk og utfartsområde’.

Sirkulærøkonomi i praksis

Sammen med Møreforsking og Dahl kontor har vi et prosjekt for å få til sirkulærøkonomi i praksis.

Ny film om smart mobilitet

Se vår nye film som tar for seg smart mobilitet på vinterstid, og som vi håper vil inspirere enda flere til å bruke sykkel som transportmiddel, til og med om vinteren.