Siste nyheter

Innovasjonscamp om ungt utenforskap

Tidligere i september ble det arrangert Innovasjonscamp for ca. 300 studenter ved Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund, hvor Smart Molde-prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» ble presentert og gitt som oppdrag til studentene. 

Rapport «Sirkulærøkonomi i praksis»

Nå er forprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. 

Hva mener brukerne av hjelpemidler i Molde kommune om dagens ordning?

Denne uken får 1 000 hjelpemiddelbrukere i Molde kommune tilsendt et brev med invitasjon om å delta i en stor brukerundersøkelse, som omhandler deres erfaringer med dagens tjenester. 

Samskapingsverksted Hjertøya

27. mai ble det gjennomført et åpent samskapingsverksted om Hjertøya som energisamfunn. Dette var en av de siste aktivitetene i konseptutredningen om energiforsyning og infrastruktur. 

Webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning

19. mai 2021 arrangerte Smart Molde et åpent webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune. Her ble involverte aktører og planlagte tiltak presentert. 

Samarbeid med neste generasjons næringsliv

I samarbeid med ProtoMore og Molde kommune ble det i mars for andre år på rad gjennomført Innovasjonscamp på Bekkevoll ungdomsskole etter Bekkevoll-modellen . 

Traineer søkes

Molde kommune og Høgskolen i Molde søker nå sammen etter traineer for snarlig engasjering. Frist for å søke er 18. mai. 

Sirkulærøkonomi i praksis

Forskningsprosjektet Sirkulærøkonomi i praksis har som hovedmål å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune. Før det blir kjøpt inn nye møbler må alternativene undersøkes. 

Smart hjelpemiddelforvaltning

Hva skal til for å skape en fremtidsrettet og Smart hjelpemiddelforvaltning? Prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning skal utvikle og effektivisere tjenesten til alle innbyggere. 

Nytt prosjekt - Sirkulære verdikjeder

I det nye prosjektet om sirkulære verdikjeder skal Smart Molde sammen med  RIR  se på hvordan man kan måle avfallsmengden på institusjoner og hvilke effekter slike målinger vil kunne ha.