El-prosjekt Hjertøya

El-prosjekt Hjertøya

Istad Nett, Molde kommune, Smart Innovation Norway og Masterplan reiseliv ved Molde Næringsforum har søkt om midler og fått innvilget et tilskudd på 1 million kroner fra Enova til et forprosjekt for å utrede ‘Elektrifisering av lokal båttrafikk og utfartsområde’.

Hjertøya landskap - Klikk for stort bilde

Prosjektet skal utrede bruk av fornybar teknologi og elektrisk lokaltransport på sjøen i et nytt samspill. Dette skal knyttes til utvikling av Hjertøya i Molde kommune. Hjertøya er et attraktivt utfartsområde som i liten grad er gjort tilgengelig for almen ferdsel og opphold. Utredningen skal se på hvordan elektrifisering av lokal båttrafikk knyttet til Molde havn kan settes i sammenheng med utvikling av Hjertøya som et selvforsynt og selvbalanserende energisystem basert på sol, vind og gass (hydrogen). 

I tillegg til tilskuddet fra Enova ligger det 1 million i egeninnsats i prosjektet som har en total ramme på 2 millioner kroner.

Les mer om prosjektet her.