Fra matsvinn til MatVinn

Fra matsvinn til MatVinn

Se hvor mye familien klarte å redusere matsvinnet sitt, og få gode tips til hvordan du kan unngå å kaste mat. 

MatVinn

«MatVinn-familier i Romsdal» er et prosjekt i regi av Framtiden i våre hender i samarbeid med Molde kommune og RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap). Prosjektet bygger på Framtiden i våre henders konsept MatVinn. 

I oktober ble familier i Molde og romsdalsregionen oppfordret til å delta i dette prosjektet, som varte i fire uker. I den første uken levde familiene som vanlig, samtidig som de veide all maten de kastet. De to påfølgende ukene hadde de fokus på å prøve nye vaner, og kaste minst mulig mat. I den fjerde og siste uken av prosjektet skulle familiene på nytt veie maten de kastet for å se om de nye vanene hadde ført til reduksjon av matsvinn. 

De familiene som ble med på utfordringen har ikke vært eksperter på matsvinn, men de hadde et ønske om å kaste mindre mat, og være med på å inspirere andre til å ta grep om egne matsvinnvaner. 

Familiene i prosjektet har blitt fulgt opp av en veileder, som har lagt til rette for en lav terskel for å delta, selv i en travel hverdag. 

FAKTA

  • 1/3 av all mat i verden blir kastet. 
  • I Norge kastes det 417 000 tonn spiselig mat hvert år - dette tilsvarer en verdi på 22 milliarder norske kroner. 
  • FNs bærekraftsmål 12 delmål 3 sier at innen 2030 skal matsvinnet pr. innbygger i verden halveres, både i detaljhandelen og blant forbrukere. 

(Kilde: Framtiden i våre hender og FN)

Familiene som har vært med på utfordringen har gjennom to samlinger fått masse inspirasjon og gode tips til hvordan de skal klare å redusere matsvinnet i en hektisk hverdag. 

Samlingene ble ledet av prosjektleder Gunhild Lind fra Framtiden i være hender, og innovasjon- og endringsguide Mette Holand fra Molde kommune. 

På disse samlingene har det også vært lagt opp til diskusjoner omkring tematikken slik at familiene har fått dele fra sine egne erfaringer. 

Familien Hjellset 

Familien Hjellset er en av de familiene som har vært med på MatVinn-utfordringen. Deres familie består av to voksne, Kristine Fredriksen Hjellset og Ole Magnus Hjellset, og deres to små barn, Gunhild og Olav. 

I en hektisk hverdag er det ikke alltid like enkelt å være flink med å redusere matsvinnet i husstanden. 

- Vi syns det er mye lettere å ha fokus på matsvinn og sette dette i et system når vi er med i MatVinn-prosjektet, sier Kristine Fredriksen Hjellset. 

Foto av familien Hjellset ved middagsbordet - Klikk for stort bilde 

Resultater 

Familiene i prosjektet kastet samlet 32,1 kg matavfall den 1. veieuken. I den siste veieuken kastet familiene totalt 13,1 kg matavfall. Regner vi om dette til 1 år kastet familiene til sammen 1670 kg mat før MatVinn-utfordringen. 

Klarer familiene å holde på denne gode trenden vil de samlet kaste kun 684 kg mat det kommende året. Det beregnes at 1 kg matsvinn utgjør 3,6 kg CO2-utslipp. 

- 14 MatVinn-familier i Romsdal har i snitt redusert matsvinnet sitt med litt over 59 %, oppsummerer Framtiden i våre hender. 

Dersom familiene klarer å fortsette de gode vanene med redusert matsvinn vil de samlet redusere det årlige CO2-utslippet og fotavtrykket med 3 551,6 kg CO2 – eller ca. 3,5 tonn. I gjennomsnitt utgjør dette 253 kg CO2 per familie i årlig reduksjon. 

Smarte tips 

Det er mange smarte tips som kan bidra til at hver enkelt kan redusere matsvinnet i husholdingen sin. 

Å planlegge innkjøpene i forkant og handle kun en gang i uka er kanskje det tipset som oftest dukker opp i forbindelse med å redusere matsvinnet. De fleste familiene som var med i prosjektet oppga også dette som hovedårsaken til matsvinn i deres familie. 

Å bruke enten handlelapp, en handleapp, eller rett og slett bare ta et bilde av innholdet i kjøleskapet, er alle gode tips som gjør at det er lettere å kjøpe kun det man trenger. 

Å ha en egen boks i kjøleskapet til den restematen som må spises først er et godt tips. På den måten slipper det å ligge gamle rester bakerst i kjøleskapet som ingen ser før det er for sent og det må kastes. 

Hjemme hos Ole Magnus Hjellset og hans familie er denne boksen strategisk plassert for at det skal bli lettere å få brukt alle matrestene. 

- Det har nesten gått litt sport her i huset å få utnyttet alle restene til et nytt måltid, forteller Kristine. 

Kildesortering av matavfallet er veldig viktig. RIR opplyser om at de får store problem med sortering av avfall pga. at det blir kastet så mye matavfall i restavfallet. Dette utfordrer klimaet og miljøet, og medfører kostnader for oss alle. En fersk plukkanalyse som RIR har foretatt nylig viser at det er 27 % mat i restavfallet i det området de har ansvaret for. 

Familien Hjellset har i flere år hatt en bokashi. Bokashi er en enkel og smart kjøkkenkompostering som omdanner matavfallet ditt til næringsrik jord og gjødsel på noen uker. 

- En bokashi krever liten plass, er lettvint og lukter heller ikke vondt, forklarer Ole Magnus. 

FN sitt bærekraftsmål er å redusere verdens matsvinn med 50% innen 2030 (fra 2015 nivå). Norge har det samme målet.

- Det betyr at familiene i dette prosjektet allerede har passert målet med god margin. Klarer familiene å fortsette de gode vanene og samtidig inspirere enda flere til å redusere matsvinnet er vi på god vei, sier Gunhild Lind i Framtiden i våre hender. 

Veien videre 

Fokusområdene fremover blir å fortsette arbeidet med å redusere matsvinn, i tillegg til kompostering av matavfall og økt kildesortering. 

- Vi tar kunnskapen og resultatet fra dette prosjektet med oss i det videre arbeidet, og skal fortsette samarbeidet med RIR og jobbe videre både internt i kommunen og med innbyggere og andre samfunnsaktører. Målet er at så mye som mulig skal bli sirkulært, avslutter Mette Holand. 

Kontakt gjerne Smart Molde for å være med videre!