Gjennomført workshop om Smart hjelpemiddelforvaltning

Gjennomført workshop om Smart hjelpemiddelforvaltning

Hvordan skape helhetlige tjenester knyttet til hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi?

Mandag 13. juni kl. 18.00–20.00 arrangerte vi en åpen workshop i Molde rådhus i forbindelse med prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning. 

Molde kommune skal gjennom prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning utvikle og modernisere tjenesten til innbyggerne i kommunen. Vi ønsker å være tilgjengelig med informasjon og veiledning til innbyggerne både før et tjenestebehov oppstår og til de som allerede har et tjenestebehov. 

Programmet

  • Velkommen - kommunalsjef for Helse- og omsorg; Tanja Thalèn
  • Smart Molde - innovasjons- og endringsguide Mette Holand
  • Prosjekt Smart Hjelpemiddelforvaltning – hva har vi oppnådd som kommer innbyggerne i kommunen til gode - prosjektleder Smart Hjelpemiddelforvaltning Hege Anmarkrud
  • Molde helse- og mestringsarena – visningsmiljø og helse- og mestringsteknologi - koordinator for helse og mestringsteknologi Hans Christian Lange
  • Resultater fra brukerundersøkelsen «Brukers erfaring med hjelpemidler» - brukerrepresentant Knut Berge og Mette Holand
  • Etablering av logistikksystem for hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi - rådgiver analyse- og utviklingsavdelingen Jan Inge Tangen, og politiker og pårørende Rolf Røsberg
  • Pause med kaffe/ te og kake.
  • Innspill og diskusjon rundt bordet. 
  • Oppsummering og avslutning.

Nytt sted gir nye muligheter 

Hjelpemiddelforvaltningen skal flytte fra Råkhaugen omsorgssenter til Nøisomhedsvegen 34D på Bergmo i løpet av våren 2023. 

Nå har det nye stedet til Hjelpemiddelforvaltningen fått sitt eget navn – Molde helse- og mestringsarena - og det skal bli noe mer enn det har vært frem til nå. 

På Molde helse- og mestringsarena skal det skapes en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses. Møteplassen skal legge til rette for veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og smarte løsninger. 

I forbindelse med dette arbeidet har det også kommet mer informasjon om hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi på Molde kommune nettsider, slik at innbyggerne lettere kan finne relevant informasjon på egen hånd. 

Les mer om dette på våre nettsider 

- Kom på workshopen og gi dine innspill til det videre arbeidet, oppfordrer prosjektleder i Smart hjelpemiddelforvaltning, Hege Anmarkrud. Du trenger ikke å melde deg på, det er bare å møte opp. 

Les mer om prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning