Hvordan bruker du veinettet sentralt i Molde?

Hvordan bruker du veinettet sentralt i Molde?

Vi ønsker å kartlegge hvordan innbyggere i Molde beveger seg i bynære områder. Er du fotgjenger, kjører du bil eller tar du buss? Hjelp oss å planlegge framtidas Molde!

Hva skal til for at du sykler eller går, i stedet for å kjøre bil?    

Molde skal bli mer attraktivt for deg som ønsker å gå eller sykle i stedet for å kjøre bil, og for å komme dit trenger vi din hjelp.

- Vi jobber nå med å analysere veinettet og hvordan det er tilrettelagt for myke trafikanter i dag. Målet er å kunne gi kommunen anbefalinger om hvordan dette kan utvikles til å bli bedre, sier Celine Berggreen-Clausen. Hun jobber i Smart Innovation Norway, og er blant annet veileder for elleve traineer som jobber med Smart Molde for å løse samfunnsviktige oppgaver på nye måter. Oppgavene handler om mobilitet, data, logistikk, parkering og nye verdikjeder knyttet til sirkulærøkonomi.

- Nå trenger vi hjelp, og du kan bidra ved å fylle ut spørreundersøkelsen vår, sier Berggreen-Clausen. Fristen for å svare på undersøkelsen er 15. oktober. 

Spørreundersøkelse: Analyse av fotgjenger- og sykkelnettverk