Idérikt miniseminar om innbyggerlab og fremtidens innbyggerdialog

Idérikt miniseminar om innbyggerlab og fremtidens innbyggerdialog

Torsdag 21. april var politikere og representanter fra administrasjonen i Molde kommune invitert til miniseminar om bærekraftig stedsutvikling og fremtidens innbyggerdialog. Det ble en mulighet for å bli kjent med hverandre, å få innblikk i arbeidet med innbyggerlab og å gi innspill på prosessen. 

- Jeg er opptatt av å utfordre det vi gjør i dag og måten vi leverer tjenestene på. Vi må tørre å løfte blikket i fellesskap, innledet kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen. 

Kommunedirektøren la vekt på behovet for bedre møteplasser for innbyggerne. 

- Hva om vi blir flinkere som idéfangere? Vi må kunne ta imot ideer og vise at noe skjer, sa innovasjons- og endringsguide Mette Holand. 

Idéen om innbyggerlaber i Midsund, Molde og Eidsvåg har utspring i arbeidet med Smart Molde. Forsamlinga fikk blant annet høre om Hamar kommune, som har snudd negativ sentrumsutvikling til noe positivt gjennom blant annet å satse på innbyggerlab. 

Alle innspillene som kom inn tas med videre i arbeidet med utviklingen av innbyggerlabene. 

Miniseminaret ble arrangert av kulturbyggingsgruppa i Molde kommune. 

Dersom du har innspill til arbeidet med innbyggerlab eller vil vite mer, er det bare å ta kontakt med innovasjons- og endringsguide i Molde kommune, Mette Holand. 

Les mer om arbeidet med innbyggerlab i Molde kommune 

Sigrid Solhjell fra Romsdal vgs, kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen og Marius Smørdal fra Molde ungdomsråd var veldig fornøyde med miniseminaret. 

Innovasjons- og endringsguide Mette Holand orienterte om status i arbeidet med å etablere innbyggerlaber i Molde kommune. 

Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen og resten av strategisk ledergruppe ser frem til at Molde kommune får nye arenaer for innbyggerdialog både i Midsund, Molde og Eidsvåg.   

Hva legger du i et godt byliv/bygdeliv? Og hva er gruppas beste råd for en god innbyggerlab? 

Hvilke funksjoner eller aktiviteter kan skape mer samarbeid og samhandling? Resultatet av gruppearbeidet tas med videre i prosessen.