Innbyggerlab - en ny og fremtidsrettet møteplass

Innbyggerlab - en ny og fremtidsrettet møteplass

Molde kommune er nå i gang med et forprosjekt med mål om å etablere innbyggerlab. 

Det er planlagt å ha innbyggerlab lokalisert både i Molde sentrum, Eidsvåg og Midsund, men det er ennå ikke bestemt eksakt hvor de skal være plassert, dette skal landes gjennom forprosjektet som pågår nå. 

Hva er en innbyggerlab? 

– En innbyggerlab er en møteplass for samfunnsutvikling. Et sted hvor det offentlige, innbyggere, næringsliv, kultur, frivillighet og akademia kan samles for å dele kunnskap og samskape løsninger, forklarer innovasjons- og endringsguide Mette Holand. 

Det er flere andre kommuner i Norge som har gjort tilsvarende, bl.a. Hamar, Asker og Oslo. 

Innholdet i disse innbyggerlabene er nå oppe til diskusjon, og i løpet av forprosjektet skal det defineres innhold, aktører og driftsmodell. 

– Vi må finne den modellen som er riktig for vår kommune, sier Holand. 

Arbeidet har kommet godt i gang og i mars har det blant annet vært arbeidsmøte med kommunedelsutvalget og Nesset Vekst hvor ett av temaene var innbyggerlab. 

I april arrangerer kulturbyggingsgruppa et miniseminar med gruppearbeid og diskusjon om bærekraftig stedsutvikling og framtidens innbyggerdialog, for å komme nærmere frem til hva innbyggerlaben bør inneholde. 

Les mer om innbyggerlab i Molde kommune