Innovasjonscamp om ungt utenforskap

Innovasjonscamp om ungt utenforskap

Tidligere i september ble det arrangert Innovasjonscamp for ca. 300 studenter ved Høgskolen i Molde og Campus Kristiansund, hvor Smart Molde-prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» ble presentert og gitt som oppdrag til studentene. 

Prosjektet «Verdifull - et sosialt bærekraftsprosjekt» fokuserer på ungt utenforskap. Noen av de viktigste målene med prosjektet er å sørge for at ingen er i ungt utenforskap, at det skapes mestrings- og utviklingsarenaer for de unge, og at ingen skal være uten utdanning og jobb. Oppdraget til studentene gikk ut på å komme med idéer som kan bidra til å få til nettopp dette. 

Det kom inn mange flotte innspill på Innovasjonscampen om hva som skal til for å hindre ungt utenforskap. Ungt Entreprenørskap arrangerte og fikk studentene engasjerte, og vi fikk innspill på hva vi selv kan bidra med hver for oss, sammen, eller gjennom prosjektet «Verdifull». Utnytting av urbane rom til vekst både i form av matvareproduksjon og aktivitet blant unge, var blant de mange gode forslagene som kom inn. 

Bare ta kontakt med oss i Smart Molde om du vil vite mer om prosjektet. Kanskje du vil være med? 

Les mer om prosjektet her