Ønsker hjelp i arbeidet med testing av luftkvalitetssensorer

Ønsker hjelp i arbeidet med testing av luftkvalitetssensorer

I forbindelse med prosjektet Smart data ønsker nå Smart Molde å komme i kontakt med aktører som har montert og tatt i bruk sensorer for måling av utendørs luftkvalitet. 

I Smart Molde-prosjektet Smart data jobbes det for tiden blant annet med testing av ulike typer sensorer, og en av disse er sensorer som måler utendørs luftkvalitet. 

For å bevare god helse er det viktig med god luftkvalitet, og det er mye som kan måles når det gjelder luftkvalitet.

- Dette arbeidet gjør vi for å få en statusrapport på hvordan situasjonen er i dag, i tillegg til at vi vil samle data for å se hvordan det utvikler seg over tid slik at vi kan se på eventuelle konsekvenser, forklarer prosjektleder i Smart data, Jørgen Gravdehaug Stensby. 

Sensorene kan måle blant annet svevestøv (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid (NO2), bakkenær ozon (O3) og svoveldioksid (SO2). 

Les mer om luftkvalitet i Norge på Miljødirektoratets nettsider 

Kostbare løsninger 

- Vi prøver å finne et faktagrunnlag. Det er vanskelig å se om luftkvaliteten er bra eller dårlig, og om det blir bedre eller dårligere, fortsetter Stensby. Vi trenger data for å kunne få kunnskap. 

En stor utfordring i prosjektet har vært at denne typen sensorer er svært dyre å få tak i. 

- Vi ønsker at det skal være enkelt og billig å sette ut disse sensorene, siden vi tester dette i en liten skala først, sier Stensby. 

Ønsker innspill og samarbeid 

Det er nå ønskelig å komme i kontakt med de som allerede har tilgjengelig sensorer for måling av utendørs luftkvalitet, og som er plassert i Molde, eller som kan ha tips til hvordan dette kan løses. 

- Områder som det kan være aktuelt å teste dette ut i er f.eks. Molde sentrum, Storkaia og Øvre veg, sier prosjektlederen. 

- De sensorene vi har sett på hittil krever permanent strømtilførsel, og det gir mindre fleksibilitet for oss i en pilot der vi ønsker en billig og rask montering, og mulighet for å kunne endre plassering ved behov. Vi har sondert markedet uten å finne noen åpenbare løsninger, men vi setter pris på om det er noen som har gode løsninger, eller vet om gode løsninger vi kan undersøke, sier Stensby. 

Det finnes flere typer sensorer som ikke trenger strømtilførsel, f.eks. de sensorene som nå er montert og tatt i bruk i Molde i forbindelse med sensortjenesten Føre Var, såkalte føre var-sensorer. Disse sensorene samler inn og gir oppdatert informasjon om lufttemperatur, bakketemperatur, duggpunkt og luftfuktighet, som brukes til å predikere hvor stor sannsynlighet det er for at bakken i området er glatt. 

Les mer om Føre Var 

Nå henvender prosjektlederen seg til de som allerede har slike luftkvalitetssensorer i bruk, eller vet om løsninger som kunne passet til dette prosjektet, for et mulig samarbeid. 

- Vi har veldig lyst til å samarbeide mer med næringslivet og andre aktuelle aktører om dette, sier Stensby. 

En stor del av dette prosjektet handler om innsamling av data og hvordan disse dataene skal samles i en dataplattform. Sensorene og dataplattformen skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, og det er flere forslag på hva dette kan være, f.eks. knyttet til parkeringsplasser. 

- Vi kunne samlet inn parkeringsdata, som vi allerede har, og kombinert disse med nye sensorer, og laget et kartlag som viser om parkeringsplassene i Molde er ledige eller ikke. Da kunne innbyggerne selv sjekket hvor det var ledig, og dermed slippe å kjøre rundt på jakt etter ledige parkeringsplasser, avslutter Stensby. 

Ta kontakt med prosjektleder Jørgen Gravdehaug Stensby dersom du har informasjon om luftkvalitetssensorer eller om du har spørsmål knyttet til dette prosjektet. 

Les mer om prosjektet Smart data