Rapport «Sirkulærøkonomi i praksis»

Rapport «Sirkulærøkonomi i praksis»

Nå er forprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. 

Forskningsprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» har vært et forprosjekt hvor Molde kommune, sammen med Dahl Kontor og Møreforsking, har sett på muligheter for en mer sirkulær og bærekraftig innkjøpsmetodikk for Molde kommune ved hjelp av økt om- og gjenbruk av møbler og inventar. 

Prosjektet har undersøkt dette ved å se nærmere på følgende spørsmål: 

  • Hvordan skaffe oversikt over hvilke ressurser som finnes og deres tilstand? 
  • Hvordan koble konkrete behov med allerede tilgjengelige ressurser? 
  • Hvordan estimere potensielle miljøbesparelser ved hjelp av gjenbruk og ombruk av ressurser? 

Nå er forprosjektet ferdig, og rapporten som oppsummerer funnene er klar. I prosjektet har det blitt gjort både praktiske og teoretiske case. Rapporten kommer med mange anbefalinger til det videre arbeidet, blant annet at det bør ses på muligheter for standardisering av enkelte møbler, og at Molde kommune bør følge opp de to identifiserte casene som kom som et resultat av en workshop i forbindelse med prosjektet. 

Rapport Sirkulærøkonomi i praksis (PDF, 2 MB) 

Les mer om prosjektet Sirkulærøkonomi i praksis