Regionalt samarbeid for smart bruk av data, med fokus på en bedre vannforvaltning

Regionalt samarbeid for smart bruk av data, med fokus på en bedre vannforvaltning

Det regionale samarbeidet om vann er nå i gang, med anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet. 

Samarbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom innovasjon og ny teknologi 

Smart Molde bidrar til at Molde og regionen blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige er det fokus på å skape bedre løsninger for alle. 

Tilnærmingen er at det alltid tas utgangspunkt i innbyggernes behov, og at det tas i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide. 

Overordet skal det skapes mer verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Denne verdien skal ikke bare komme kommuneadministrasjonen til gode, men også gi gevinster for innbyggere, næringsliv og miljøet. 

- Gode, sammenhengende og brukertilpassede tjenester for kommunens innbyggere, øke mulighet for verdiskaping i næringslivet og å få en mer effektiv kommunal drift er det vi arbeider for å oppnå, sier koordinator for Smart Molde, Mette Jane Holand. 

Mer vann for hver krone 

Et av hovedsatsningsområdene er Smart Vann. Her utforskes det på metoder og teknologier for å kunne registrere, overføre og analysere data fra alle elementer i drikkevannet, med fokus på digitale vannmålere.

Nå etableres en dataplattform som grunnlag for å håndtere data fra smarte vannmålere, sensorer og fagsystemer på ett sted. 

- Hensikten med dataplattformen er å skalere opp bruk av smarte vannmålere, ved å utvide og videreutvikle omfanget og etablere en driftsmodell for dataplattform, forklarer prosjektleder i Smart data, Jørgen Gravdehaug Stensby. 

Dataplattformen vil i starten ha et spesielt fokus på hvordan teknologien kan brukes til kartlegging og utbedring av lekkasjer på drikkevannsnettet, i tillegg til overvåking av Moldeelva. 

Fellesløsning for regionen og Norge 

Nå legges det opp til et samarbeid gjennom Smart Molde mellom Molde kommune, Ålesund kommune, ROR-IKT og InfoTiles for å få alt dette på plass. 

- Satsningen skal legge grunnlaget for et interkommunalt vannsamarbeid i Møre og Romsdal, med fokus på kartlegging og utbedring av lekkasjer på drikkevannsnettet, sier daglig leder i InfoTiles, Johnny Alexander Gunneng. Her er det snakk om en fellesløsning som alle kommuner og IKS kan få nytte av fremover.

Anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet 

FHI har innvilget 600 000 kr i støtte til dataplattformen som skal bidra til en mer innovativ og smart vannforvaltning. Nå skal det testes ut nye løsninger, og jobbes med kunnskapsbygging og samarbeid i jakten på å sikre levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne. 

- Det skal vi gjøre ved å bruke dataplattformen til å motta sensordata fra blant annet vannmålere som skal brukes til å få bedre oversikt og kontroll på lekkasjer i vannettet, sier Stensby. 

Det er flere teknologier som nå skal utforskes i arbeidet fremover: 

  • Vannmålere: Erfaring fra tidligere tester viser at vannmålere som overfører data over NB-IoT, LoRaWAN eller annen teknologi er mindre moden en først antatt. Teknologi fra ulike leverandører skal testes og forbedre kunnskapsgrunnlag for senere innkjøp og utrulling.
  • Dataplattform: Håndterer data fra vannmålere og andre kilder samt modeller for å analysere data. Denne aktiviteten inkluderer også IOT-mottak. 
  • Vannlekkasjer: Demonstrere at plattformen gjør det mulig å spore vannforbruk og eventuelle lekkasjer i et begrenset område. 

- I tidligere piloter har vi fått bekreftet flere viktige steg for å gjøre Molde kommune til en data- og faktastyrt kommune. Vi har fått bekreftet hvordan vi kan sende data fra åpne sensorer inn til en dataplattform der vi selv har kontroll på dataene i alle ledd. Denne erfaringen har vært veldig viktig for en videre satsing innen store data, forklarer daglig leder i Molde vann og avløp, Bjarte Koppen. 

Økt satsning fremover for å skape en smart kommune og region 

- Det legges nå opp til et tett samarbeid mellom Molde og Ålesund for overføring av erfaringer og mulig skalering, samt andre kommuner i fylket som ønsker å delta. Teknologien og metodene vi utvikler skal kunne være overførbare til andre kommuner, sier prosjektleder Jørgen Gravdehaug Stensby. 

- Å samarbeide med en region som Møre og Romsdal på vann og smartbyområdet er utrolig givende. Her har vi en region som virkelig satser på innovasjon for å levere bedre tjenester til sine innbyggere, sier Gunneng i InfoTiles. 

- Om du ønsker å vite mer om dette så ta gjerne kontakt med oss som jobber med Smart Molde, avslutter Mette Jane Holand. 

Les mer om prosjektet Smart data