Samarbeid med neste generasjons næringsliv

Samarbeid med neste generasjons næringsliv

I samarbeid med ProtoMore og Molde kommune ble det i mars for andre år på rad gjennomført Innovasjonscamp på Bekkevoll ungdomsskole etter Bekkevoll-modellen

Det er ikke bare elevene som skal bli bedre i nyskaping, kreativitet og innovasjon i dette prosjektet. I forkant høstet lærerne ny erfaring blant annet gjennom workshop og ProtoMore-metoden for å gi de økt kompetanse og verktøy til å kunne tilrettelegge og gjennomføre innovasjonsarbeidet selv. 

Under Innovasjonscampen ble det tatt opp problemstillinger som er knyttet tett til utfordringer som Smart Molde jobber med; 

  1. Hvordan kan vi få flere til å sykle i stedet for å kjøre bil? 
  2. Hvordan kan vi gjøre Molde mer bærekraftig gjennom delingsøkonomi? 
  3. Hvordan kan vi redusere matsvinn i nærområdet vårt? 

Juryen opplevde stor innsats og høy innovasjonsgrad, og det kom inn mange gode innspill til mulige løsninger gjennom elevenes arbeid under Innovasjonscampen. Hver gruppe lagde sin egen video som oppsummerte deres idé, og etter nøye vurdering av elevenes videoer ble det kåret en vinner. Vinnergruppen hadde problemstillingen innenfor delingsøkonomi og kom med løsningskonseptet «Give & Get». «Give & Get» er et svært godt eksempel på hvordan det kan lages en forretningsmodell basert på delingsøkonomi. 

Ta gjerne kontakt med oss i Smart Molde dersom dere ønsker å samarbeide med oss om Innovasjonscamp eller lignende aktiviteter. 

Les mer om bakgrunnen for samarbeidet her