Samskapingsverksted Hjertøya

Samskapingsverksted Hjertøya

27. mai ble det gjennomført et åpent samskapingsverksted om Hjertøya som energisamfunn. Dette var en av de siste aktivitetene i konseptutredningen om energiforsyning og infrastruktur. 

I samarbeid med Molde Næringsforum v/ Masterplan Reiseliv, Istad AS og Smart Innovation Norway ble det invitert til samskapingsverksted hvor det ble lagt opp til en hybrid-løsning med to fysiske og tre digitale grupper. Dette samskapingsverkstedet var en av de siste aktivitetene i konseptutredningen som har handlet om Hjertøya som utfartssted og energisamfunn. Vi har tidligere i prosjektet hatt enkeltmøter med alle interessenter, et stort fellesmøte og et digitalt frokostmøte med næringslivet. Det å ha en inkluderende tilnærming har vi sett på som en grunnforutsetning for at prosjektet skal bli vellykket. 

Hensikten med samskapingsverkstedet var at det i fellesskap skulle skisseres et hovedprosjekt videre nå når konseptutredningen nærmer seg slutten. Omtrent halvparten av deltakerne var med digitalt, men dette ble ikke et hinder for engasjementet og kreativiteten. Nok en gang blir det tydelig hvor viktig det er med tidlig involvering og tilrettelegging for samskaping i utviklingsprosesser. 

Selv om konseptutredningen i utgangspunktet har handlet om energiforsyning og infrastruktur så er det de berørtes behov og ønsker som legger premissene for hva slags infrastruktur det er behov for og hvordan den kan benyttes, og allerede nå se på hvilke muligheter det gir for både næringsliv og beboere i regionen. Det var også særlig verdifullt å få besøk av elever fra Romsdal videregående skole som kom med innspill og idéer om hvordan Hjertøya kan komme alle til gode dersom tilgjengeligheten øker. 

Vi endte opp med flere konsepter som skal vurderes inn i et større hovedprosjekt. Utover bærekraftig transport og energi var det også fokus på kunst, folkehelse og innovative løsninger for vann. Et annet viktig resultat var å stille spørsmålet om hvem som bør delta i de ulike delprosjektene videre, og vi gleder oss veldig over det store engasjementet. Resultatene fra samskapingsverkstedet skal nå i neste fase settes sammen og initieres slik at de gode innspillene kan realiseres. 

Les mer om prosjektet her

Samskapingsverksted - Klikk for stort bilde