Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulærøkonomi i praksis

Sammen med Møreforsking og Dahl kontor har vi et prosjekt for å få til sirkulærøkonomi i praksis.

I prosjektet sirkulærøkonomi i praksis utforskes mulighetene for gjenbruk og ombruk av møbler i offentlig sektor. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en smartere metode for innkjøp av møbler og inventar for Molde kommune. 

I NRKs programserie Sløsesjokket ser de på ulike utfordringer med bærekraft og forbruk. En av episodene handler nettopp om bruk av møbler. Dersom du ikke har fått med deg denne serien ennå bør du ta en kikk her Sløsesjokket på NRK 

Les mer om prosjektet sirkulærøkonomi i praksis her.