Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulærøkonomi i praksis

Forskningsprosjektet Sirkulærøkonomi i praksis har som hovedmål å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune. Før det blir kjøpt inn nye møbler må alternativene undersøkes. 

Det er et økende engasjement rundt sirkulært møbelforbruk, både i ombruksmarkedet og hos offentlige oppdragsgivere. NRK-programmet Sløsesjokket satte nylig fokus på dette arbeidet og så blant annet på gevinstene ved gjenbruk av møbler til en barneskole. 

Forskningsprosjektet Sirkulærøkonomi i praksis har som hovedmål å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune. Før det blir kjøpt inn nye møbler må alternativene undersøkes. Det finnes tre effektive tiltak for å redusere unødvendig kasting av møbler: 

  • kjøpe møbler som varer lenger 
  • oppgradere eller reparere i stedet for å kaste og kjøpe nytt 
  • videreformidle i stedet for å kaste 

Som en del av dette forskningsprosjektet har Smart Molde, i samarbeid med Møreforsking og Dahl kontor, brukt et gjennomsnittlig undervisningsrom som case for å finne forskjellene mellom forbruksøkonomi og ombruksøkonomi, både når det gjelder miljøfotavtrykk og kostnader. 

Ett av funnene vi har gjort så langt i prosjektet viser store forskjeller mellom et undervisningsrom i en forbruksøkonomi og i en ombruksøkonomi, både når det gjelder miljøfotavtrykk og kostnader. 

Utgangspunktet var at undervisningsrommet hadde behov for 30 pulter, 30 stoler og et kateter. Vi fant ut at overgangen fra en forbruksøkonomi, hvor alt er nytt, til en ombruksøkonomi, hvor man gjenbruker eksisterende møbler, fører til 80 % reduksjon av klimagassutslipp og nesten 50 % reduksjon i kostnader. Dette er bedre både for klimaet og for lommeboka. 

Figuren under oppsummerer funnene vi har gjort i dette caset. 

Illustrasjon av case undervisningsrom - Klikk for stort bilde

Les mer om prosjektet Sirkulærøkonomi i praksis. 

anskaffelser.no finner du en veileder i grønne og sirkulære anskaffelser av møbler. 

kriterieveiviseren.difi.no finner du verktøy for bærekraftige anskaffelser innenfor produktområdene møbler, avfallsinnsamling, IT-utstyr, transport, mat og måltidstjenester i tillegg til bygg, anlegg og eiendom.