Skal styrke samarbeidet på tvers av regionene med utvidet styringsgruppe

Skal styrke samarbeidet på tvers av regionene med utvidet styringsgruppe

Onsdag 23. mars hadde den nye og utvidede styringsgruppen i Smart Molde sitt første møte. Nå ønsker de et mye større samarbeid på tvers av regionene. 

Smart Molde-programmet er nå inne i sitt fjerde år og har prosjekter innenfor fagområder som vann, data, helse, energi, mobilitet og sirkulærøkonomi. Felles for alle Smart Molde-prosjektene er at de skal være bærekraftige, at de utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører, og at de tar i bruk teknologi på en innovativ måte. 

Etter hvert som programmet har utviklet seg har det blitt tydeligere at det som skjer i Molde bør spres og deles med flere i regionen. Utfordringene som Molde kommune står overfor er ikke unike, og ved å samarbeide på tvers av regionen kan vi gå raskere fra ord til handling og oppnå ambisjonene om et bærekraftig og levedyktig samfunn. 

Ny og utvidet sammensetning 

Allerede i 2020 begynte Smart Molde å samarbeide med Ålesund kommune og Kristiansund kommune i prosjektet Smart data, og når vi går inn i 2022 gjøres det med en ny og utvidet styringsgruppe. Foruten representantene fra Ålesund kommune og Kristiansund kommune, utvides styringsgruppen i tillegg med politisk representasjon, og en bredere representasjon fra næringslivet og fylkeskommunen. 

Disse har vært med i styringsgruppen siden oppstart i 2019 og er med videre: 
•    Kommunedirektør i Molde kommune, Marianne Stokkereit Aasen (fra start tidligere kommunedirektør Arne Sverre Dahl) 
•    Rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen 
•    Styreleder i Molde Næringsforum, Kolbjørn Heggdal 
•    Daglig leder i NCE iKuben, Konrad Lillevevang (fra start tidligere daglig leder Hilde Aspås) 

Disse er nye i styringsgruppen fra 2022: 
•    Ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl 
•    Politisk representant, Hans Peter Møller 
•    Daglig leder i ProtoMore, Finn Amundsen 
•    Bærekraftsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Helge Haugen 
•    Leder for utvikling og digital innovasjon i Kristiansund kommune, Erik Ingebrigtsen 
•    Stabssjef teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, Helge Veum 

 

Ole Helge Haugen, Marianne Stokkereit Aasen, Konrad Lillevevang, Øyvind Sørensen (Høgskolen i Molde), Finn Amundsen, Andreas Amundsen (Ålesund kommune), Erik Ingebrigtsen, Torgeir Dahl og Hans Peter Møller. 

Første møtet i den nye styringsgruppen 

Onsdag 23. mars hadde den nye styringsgruppen i Smart Molde sitt første møte. Smart Molde-koordinator Mette Jane Holand gikk gjennom nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og samfunn, som er utarbeidet av DOGA, og presenterte i tillegg noen av de prosjektene som pågår i Smart Molde, og hvilke muligheter som finnes i disse. 

Jørgen Gravdehaug Stensby fra Molde kommune og Andreas Amundsen fra Ålesund kommune holdt deretter en presentasjon om innovasjon i offentlig sektor og om fellesprosjektet Store data, og Erik Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune presenterte prosjektet Fremtidens hjelpemiddelforvaltning, et prosjekt som er like aktuelt i Molde og Ålesund som i Kristiansund. 

Felles for innleggene var tematikken rundt hvordan vi kan bruke data, digitalisering og nye teknologier for et mer faktabasert beslutningsgrunnlag og bedre innbyggertjenester, samt hvordan lede, organisere og understøtte en innovativ kultur i offentlig sektor. 

Møtet endte med en felles diskusjon om hva som er viktig for hver enkelt representant, hva hver enkelt kan bidra med, og hvordan det er ønsket at den nye styringsgruppen skal fungere videre. Felles for alle deltakere er at et samarbeid på tvers er svært ønsket og vil gi store muligheter videre. Sammen kan vi skape gevinster på tvers av kommunene som kan komme hele samfunnet til gode. Det er mye mer effektivt at kommunene fokuserer og leder prosjekter hvor de er langt fram, for å så dele og samarbeide med hverandre for en rask og verdifull overføring. 

Veien videre 

Innspillene som kom under møtet handlet også om hvor viktig det er å gå fra ord til handling, fra pilot til drift og ikke minst, finne ut hva som gir størst verdi, både for det offentlige, for morgendagens næringsliv, for studenter, og for innbyggere. Det å koble på politikken i det faglige vil også vise seg være verdifullt, for å få til en politikk og toppledelse som understøtter en mye mer innovasjonsdrevet offentlig kultur. Deltagerne var også enige i å la verdiskapingen skje hvor verdiskapingen bør skje, nemlig i de spesifikke fagområdene og etatene. På den måten kan styringsgruppen sikre at retning, ressurser, mandater og spredning skjer på en effektiv og verdifull måte. 

Det å samarbeide med andre byer utenfor regionen ble også løftet, og ikke minst potensialet i å involvere og samarbeide med de små, mellomstore og rurale byene i Norge. Her må byene tørre å både feile og å ta steget fremover, for å så spre de gode lærdommene og resultatene utad på en effektiv måte. 

- Det er ønskelig at vi så fort som mulig kommer i gang med konkrete prosjekter som egner seg til å samarbeide på tvers av regionene, hvor både akademia og næringslivet kobles på, konkluderer kommunedirektør i Molde kommune, Marianne Stokkereit Aasen. 

Les mer om prosjektene i Smart Molde