Traineer søkes

Traineer søkes

Molde kommune og Høgskolen i Molde søker nå sammen etter traineer for snarlig engasjering. Frist for å søke er 18. mai. 

Disse stillingene passer godt for studenter som ønsker å kombinere studiene med en deltidsstilling som trainee og assistent for høgskolens faglærere i undervisning som er planlagt nå til høsten. 

Analyse- og utviklingsavdelingen ved Molde kommune leder programmet Smart Molde som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide. 

Traineens rolle og oppgaver i prosjektet avhenger av kandidatens kompetanseprofil. Smart Molde vil være vertskap for utrednings- og utviklingsarbeidet, og skal bistå med informasjon og rådgivning som trengs for å foreslå spennende løsninger. Det kan også bli muligheter for å utvide traineeforholdet med ansettelse ved Høgskolen i Molde som undervisningsassistent (hjelpelærer) etter egen avtale, slik at arbeidet strekker seg over to dager per uke i gjennomsnitt for perioden. 

Det er mange aktuelle casestudier som foreligger knyttet til blant annet logistikk, infrastruktur, byggesak, mobilitet og sirkulære verdikjeder. Det vil bli gitt muligheten til å utarbeide egne forslag til løsninger på problemstillinger som de har i Smart Molde-prosjektene, fra mulighetsstudier og formulering av kravspesifikasjon, til konseptuell og funksjonell design, og prototyping av tekniske løsninger. 

Les mer om stillingene og søk her: Traineer - Easycruit.com 

Ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Her kan du lese mer om prosjektene i Smart Molde