Utplassering av vannsensorer for måling og flomprediksjon

Utplassering av vannsensorer for måling og flomprediksjon

I forbindelse med prosjektet Smart data har Jørgen Gravdehaug Stensby fra Molde kommune, og Lars Kristian Flor fra Istad Fiber, vært ute for å finne gode steder til å plassere ut vannsensorer. 

Disse sensorene skal hente inn data som vil gi god innsikt i blant annet vannstanden i Moldeelva. Denne innsikten kan hjelpe til med å redusere og muligens forhindre store skader forårsaket av vær og naturbegivenheter. 

Det er også planlagt å plassere ut samme type sensorer i Bårdsdalsvatnet, Bergsvatnet, Øverlandsvatnet, Moldevatnet og ved Inntaksdammen. 

Les mer om prosjektet Smart data