Vet du hva en datasjø er?

Vet du hva en datasjø er?

Denne uken ble det arrangert en digital workshop om datasjø og dataplattformer. Workshopen hadde som mål å få opp deltagernes kunnskapsnivå om datasjø og bruken av store data. 

Det var selskapet InfoTiles fra Stavanger som holdt opplæring og som informerte om hva en datasjø er, hvordan det fungerer, og hvilke muligheter dette kan gi kommuner, næringsliv, akademia og ikke minst hva dette kan ha å si for innbyggerne i en kommune. 

Smart data 

Arbeidet med datasjø og dataplattformer er en del av Smart Molde-prosjektet som heter Smart data

- Målet med disse to dagene var å få opp kunnskapen og begrepsforståelsen på området datasjø og dataplattformer, sier prosjektleder i Smart data, Jørgen Gravdehaug Stensby. 

Det var mange forskjellige aktører med ulike utgangspunkt som var med på workshopen. Det var med deltagere fra ulike avdelinger i Molde kommune og flere andre kommuner, i tillegg til representanter fra teknologibedrifter og akademia. 

- Det ble mye engasjerende samhandling i løpet av de to dagene, fortsetter Stensby. Det er viktig at vi jobber sammen for å se muligheter, og for å skape sammenhengende tjenester for innbyggerne. 

Det er inngått en avtale om en datasjøpilot som skal vare i seks måneder sammen med InfoTiles og Ålesund kommune for å teste datasjøens muligheter på tvers av de tekniske fagene i Molde og Ålesund. Det langsiktige målet er å få til et felles Digi Møre og Romsdal prosjekt. 

Hva er en datasjø? 

Datasjø er et begrep som blir mer og mer brukt. Men hva er det? 

- En datasjø er som en stor innsjø hvor all mulig informasjon samles, i stedet for at det samles i mange små siloer. Dataene som samles kan være i mange ulike former og formater, og kan være fra alle typer kilder, forklarer Jørgen Gravdehaug Stensby. 

- Dataen som ligger i en datasjø trenger ikke å ha et spesifikt bruksområde, ennå, men den gir muligheter til deling og gjenbruk av dataene, som igjen vil gi oss uante muligheter for å finne nye årsakssammenhenger. 

Datasjø - nesten alt du trenger å vite - InfoTiles 

Hva kan en datasjø brukes til? 

En datasjø kan brukes til veldig mye. En datasjø vil blant annet være sentral for å kunne bygge gode dashboard som på en oversiktlig måte viser de nøkkelverdiene som er viktige internt i kommunen og for innbyggerne. 

Se eksempel på et dashboard fra DFØ 

Dataene i datasjøen kan analyseres i etterkant for å få enda mer kunnskap. Med en datasjø vil en kommune kunne ha mer kontroll og oversikt over dataene sine. Slik dagens situasjon er holdes dataene som et slags «gissel» ved at leverandører har disse lagret i sine egne systemer, hvor de ikke er så lett tilgjengelig. 

- Vi skal bygge kunnskap sammen fordi dette er nytt og komplisert for alle. Vi har mye data allerede, men vi klarer ikke å utnytte disse optimalt, ennå, forklarer Stensby. Planen nå først er å teste ut i liten skala. Derfor ser vi på helt konkrete bruksområder for å kunne bekrefte at dette faktisk fungerer. 

Veien videre 

- I første omgang er det viktigst å øke kunnskapsgrunnlaget og begrepsforståelsen internt i kommunen og blant samarbeidspartnere i næringslivet. Økt kunnskap vil gi et økt engasjement om dette, sier Stensby. 

- Det vil komme flere workshop og webinar som omhandler dette temaet, og som er åpne for alle som ønsker å være med. Når det blir mulig med fysiske samlinger igjen kommer vi nok til å gjennomføre workshopene på den måten. Forhåpentligvis blir det snart, avslutter Stensby. 

Vil du vite mer? 

Dersom du vil vite mer om datasjø og dataplattformer så finnes det mye tilgjengelig informasjon om dette. Her kan du lære mer om datasjø: 

Hvorfor bør kommunen ha smarte vannmålere? - InfoTiles 

Datasjø i Stavanger kommune 

Vil du bidra? 

Dersom du har en idé eller et innspill, eller noe du kan bidra med, så er det bare å ta kontakt! 

Smart Molde - Vil du bidra? 

Her kan du lese mer om Smart Molde-prosjektet Smart data