Webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning

Webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning

19. mai 2021 arrangerte Smart Molde et åpent webinar om Smart hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune. Her ble involverte aktører og planlagte tiltak presentert. 

Webinaret er beregnet for både innbyggere og ansatte, i tillegg til andre som er interesserte i dette prosjektet og i hjelpemiddelforvaltningen. 

Dersom du ikke fikk med deg webinaret kan du se opptak av det her: 

 

Les mer om prosjektet her 

Webinaret inneholdt innlegg fra mange av de som er involverte i dette prosjektet: 

 • Introduksjon ved Mette Holand 
 • Presentasjon om prosjektet v/Tanja Thalèn 
 • Presentasjon om prosjektet v/ Hege Anmarkrud 
 • Film om hjelpemiddelforvaltningen i Molde kommune 
 • Status i prosjektet v/ Per Christian Øverland 
 • NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal v/ Tone Kirkhorn 
 • Brukerrepresentant Knut Berge fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (presentert av Mette Holand) 
 • Høgskolen i Molde v/ Turid Aarseth 
 • Status i prosjektet v/ Hege Anmarkrud 
 • Muligheter med helse og mestringsteknologi v/ Hans Christian Lange 
 • Helseinnovasjonssenteret v/ Geir Dagfinn Sylte. Hva gjør Helseinnovasjonssenteret og hva kan vi samskape om i fremtiden? 
 • ALV - Møre og Romsdal (Arena for Læring om Velferdsteknologi) v/ Cecilie Campbell. Hva gjør ALV og hva er mulighetene i fremtiden også med brukerinvolvering? 
 • Avslutning v/ Mette Holand og Hege Anmarkrud