Webinar Smart data

Webinar Smart data

11. mars arrangerte Smart Molde et webinar om Smart data. Data som driver for bærekraftig utvikling var noe av det som sto på programmet. 

Smart data 

Data er en viktig driver for bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon, men for å utnytte potensialet må data tilgjengeliggjøres og brukes på andre måter enn hva som er normen i dag. Men hva er egentligen datadreven innovasjon og hvorfor er det viktig i arbeidet med bærekraft? Hva kan næringslivet og andre aktører ha for rolle i denne utvikling? I webinaret løftet vi vår tilnærming til prosjektet Smart data, åpnete opp for diskusjon og håper videre på mange gode innspill. 

Her kan du se opptak av webinaret

Det å legge til rette for en datadreven utvikling er en del av satsingen Smart Molde. I webinaret presenterte Rita Nerland, rådgiver for bærekraft og teknologi i Molde kommune, og Thormod Spilling, leder for tjenesteutvikling i ROR IKT, hvordan vi ønsker å arbeide med dette oppimot bærekraftsmålene og hvilke tekniske løsninger og drivere som bør ligge til grunn. Videre presenterte Nils Ingar Drøpping, rådgiver i Molde kommune, og Andreas Amundsen, koordinator for Digital Tvilling i Ålesund kommune, eksempler på verdiskaping av og med data. Sindre Gundersen, utviklingssjef i Angvik Utvikling, løfte hvorfor næringslivet burde ta en rolle inn i prosjektet, og Celine Berggreen-Clausen, seniorrådgiver i Smart Innovation Norway, presenterte hva som vil skje videre i prosjektet.

Åpen diskusjon og innspill 

Webinaret ble avsluttet med en åpen diskusjon med mange innspill fra deltakerne. Blant annet diskuterte vi: 

«Hvordan kan data bli offentliggjort og oppdatert i sanntid på en måte som kommer befolkningen til gode?» Eks: et nettsted eller annen løsning som viser hvor mange parkeringsplasser som er ledige. Eller at biler gir instrukser til å parkere ved den parkeringsplassen nærmest anlegget du skal fram til, som har kapasitet til flere biler.

Det er nettopp dette vi ønsker å få til gjennom å offentliggjøre data, også i sanntid. Vi ønsker  altså ikke å bare la dataene ligge publisert i en plattform, men å være proaktive og involvere  de aktørene som kan og vil lage gode tjenester av dataene. Det er blant annet et av  formålene med å arrangere slike webinarer, for å informere, få inn synspunkter på prioriterte  datakilder og avdekke eventuelle vanskeligheter med å bruke dataene.  

«Tilgjengelige og anvendelige data er fremtiden for alle sektorer, men det betyr også mer "støy" å behandle og analysere. Hvordan få silt ut data som gir relevant informasjon, og dermed gode beslutninger?»

Det kan hende at det vi anser å være støy er veldig verdifull for noen andre. Det er derfor ikke alltid opp til oss å avgjøre, men heller å få publisert dataene og ta imot innspill på forbedringer. Når det gjelder å øke kvaliteten på data så er det nok behov for en form for  kompetanseheving og fremfor alt det å ta seg tiden til å rydde opp. Det er nok en stor bedriftsmulighet for de som finner løsninger som kan gjøre det enklere å rydde i data.

«Ville det være behov for en form for guideline for bruk av dashboards slik at det blir en viss standard på bruk, analyse og formidling av data? Dette for å sikre fortsatt troverdighet og unngå at disse formidlingsformene brukes feilaktig».

Det er helt riktig, og som offentlig organisasjon er den avveiningen svært viktig. Vi må balansere dette med å komme i gang raskt, teste og lære underveis, samtidig som vi må sikre at datahåndteringen skjer ryddig og nøyaktig i samsvar med gjeldende regelverk og rutiner. Dette gjelder både når vi tilgjengeliggjør og når vi begynner å fatte beslutninger på databaserte grunnlag.

Oppsummering 

Dette var det første i en rekke webinarer vi ønsker å arrangere innenfor Smart data-prosjektet. Innspill og deltagelse fra både næringsliv, akademia, innbyggere og andre offentlige organisasjoner er svært verdifullt for å sikre riktige prioriteringer og skape synergier på tvers. Vi oppfordrer derfor alle som har en interesse for tematikken å ta kontakt eller å følge med våre siste nyheter og på Facebook hvor vi inviterer til webinarer og workshops.