Vil du bidra?

Vil du bidra?

Næringslivet ∙ Akademia ∙ Frivilligheten ∙ Innbyggere ∙ Det offentlige

«Ønsker du å bli med i utviklingen av et smartere og mer bærekraftig samfunn, og forme fremtiden sammen med oss?»

Smart Molde er en satsing rettet mot fremtidens bærekraftige utvikling. Gjennom å gripe fatt i utfordringer og muligheter på samfunnsnivå ønsker vi å styrke både næringsliv, akademia og sivilsamfunnet.

I Molde satser vi stort på å:

 • Samskape en attraktiv, levedyktig og grønn region
 • Fremme grønn omstilling 
 • Fremme digital omstilling 
 • Sikre bærekraftig næringstilvekst 
 • Nå bærekraftsmålene før 2030 

Ønsker du å bidra som innbygger eller privatperson? 

Fyll inn skjemaet i lenken for å komme med innspill. Alle innspill som kommer inn vil bli evaluert av programadministrasjonen til Smart Molde. 

Har du en idé eller innspill til Smart Molde?

Vi oppfordrer dere også til å følge med på våre siste nyheter og på Facebook hvor vi inviterer til webinarer og workshops. 

Samarbeidsaktører

Smart Molde er også drevet frem av et sett med samarbeidsaktører. Les mer om disse aktørene her.

Hvorfor samarbeide med Smart Molde? 

 • Å samarbeide med Smart Molde er en unik mulighet til å sammen lede utviklingen mot et smart, bærekraftig og attraktivt samfunn. Vårt ønske er at det åpner opp for flere synergier og muligheter gjennom samskaping, testing av nye tjenester, prosesser og bedriftsmodeller samt synliggjøring. 

Hvordan kan du engasjere deg?

 • Bli med i et av Smart Molde sine prosjekter
 • Starte et Smart Molde prosjekt på egen hånd
 • Gi innspill til videreutvikling og gode idéer til utviklingsområder
 • Samarbeide med oss i sammenheng og nettverk innen smarte og bærekraftige samfunn

Hva får du i gjengjeld?

 • God innsikt i prioriterte utviklingsområder
 • Kompetanseheving gjennom samarbeid på tvers av sektorer
 • Tilgang til nettverk og samarbeidspartnere
 • Mulighet til å forme prosjekter sammen med Molde kommune og andre offentlige partnere, akademia, sivilsamfunn og øvrig næringsliv
 • Orientering til virkemiddelapparatet

Kontakt

Mette Jane Holand
innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 90 01 79 57
Jørgen Gravdehaug Stensby
digitaliseringsagent
E-post
Telefon 99 52 23 59